Mobilversion nedan.

FAQ - Arbete för mångfald & mot diskriminering

I dagens globala och mångkulturella samhälle är arbete för mångfald och mot diskriminering inte längre en valmöjlighet, utan en nödvändighet för framgångsrika företag. Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om arbete för mångfald & mot diskriminering:

SVAR: 1-Kön, 2-Etnisk tillhörighet, 3-Könsöverskridande identitet eller uttryck,  4-Religion eller annan trosuppfattning, 5-Funktionsnedsättning, 6-Sexuell läggning, 7-Ålder   

Enligt diskrimineringslagen är det obligatoriskt för alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda de har, att samarbeta med sina arbetstagare för att genomföra aktiva åtgärder.  

SVAR:  Arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste föra skriftliga dokumentation om hela processen för att implementera aktiva åtgärder. För arbetsgivare med 10-24 anställda gäller skyldigheten att föra skriftlig dokumentation endast när det kommer till arbete med lönekartläggning och analys.  

Arbetsgivare med färre än tio anställda är undantagna från kravet att skriftligt dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder, men de har ändå samma skyldighet som större arbetsgivare att faktiskt genomföra dessa åtgärder.
 

FAQ - Arbete för mångfald & mot diskriminering

I dagens globala och mångkulturella samhälle är arbete för mångfald och mot diskriminering inte längre en valmöjlighet, utan en nödvändighet för framgångsrika företag. Nedan har vi samlat vanliga frågor och svar om arbete för mångfald & mot diskriminering:

SVAR: 1-Kön, 2-Etnisk tillhörighet, 3-Könsöverskridande identitet eller uttryck,  4-Religion eller annan trosuppfattning, 5-Funktionsnedsättning, 6-Sexuell läggning, 7-Ålder   

Enligt diskrimineringslagen är det obligatoriskt för alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda de har, att samarbeta med sina arbetstagare för att genomföra aktiva åtgärder.  

SVAR:  Arbetsgivare med 25 eller fler anställda måste föra skriftliga dokumentation om hela processen för att implementera aktiva åtgärder. För arbetsgivare med 10-24 anställda gäller skyldigheten att föra skriftlig dokumentation endast när det kommer till arbete med lönekartläggning och analys.  

Arbetsgivare med färre än tio anställda är undantagna från kravet att skriftligt dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder, men de har ändå samma skyldighet som större arbetsgivare att faktiskt genomföra dessa åtgärder.
 

Ta steget mot en inkluderande och mångfaldsmedveten arbetsplats med vårt HR-stöd!

Vill du ta steget mot en arbetsplats som värdesätter och främjar mångfald och inkludering, är vi här för att hjälpa dig. Kontakta oss för en konsultation där vi tillsammans kan diskutera hur våra tjänster kan anpassas för att möta dina specifika behov.

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?