Utbildning & Workshop

en grupp av människor sittandes och ståendes

Utbildning och workshop för att boosta din HR-kompetens

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom flertal HR-områden samt uppskattade workshops som skapar en övergripande och inkluderande förståelse för kommande beslut som har en direkt effekt på HR och för hela organisationen.  

Utbildningar och workshops är viktiga för företagets, medarbetarnas och chefer/ledares utveckling. Genom ett utvecklande arbete skapas en ökad kompetens som gynnar er konkurrenskraft gentemot kollegor, kunder och partners. Genom vår metodik och våra workshops, skapar vi tillsammans med er, en tydlig plan för vilka HR-aktiviteter som gynnar er organisation utifrån ert nuläge samt en kompletterande riskanalys.  

Exempel på workshops som vi erbjuder våra kunder för att få ett bättre underlag för kommande beslut gällande åtgärder, risker, budget och omfattning i tid samt vilka kompetenser som krävs för ett genomförande .

 • EVP ( Employer Value Propostion), inklusive en föranalys.   
 • HR & Krav på hållbarhetsredovisning, inklusive en föranalys.  
 • Hur man skapar bättre underlag för HR strategier.  
 • Kompetenskrav inför konsult- eller rekrytering av HR & hållbarhetschefer.
 • Analysarbete för nuvarande arbete kring fysiskt och psykisk ohälsa samt förslag på mer proaktiva aktiveter för ert bolag.  
 • Hur man kan konkretisera och förbättra mångfaldsarbetet.   
 • Hur man kan konkretisera och förbättra ert nuvarande kompetensutvecklingsarbete.  

Vi arrangerar även företagsanpassade utbildningar utefter er organisations behov samt öppna utbildningar kring olika aktuella teman, som tex:

 • Kompetensutveckling i samarbete med företaget Learnster   
 • Grundutbildning i rekrytering för chefer/ledare   
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 • Jämställdhet och mångfald  
 • Grundutbildning inom arbetsrätten för chefer/ledare  
 • HR- Digitalisering i samarbete med Anna Carlsson  
 • Förebyggande av psykiska ohälsa på arbetsplatsen i samarbete med företaget Ahum  
 • Coachutbildning i samarbete med Camilla Ekström 
BOKA KONSULTATION

Mobil version nedan

Utbildning & Workshop

Utbildning och workshop för att boosta din HR-kompetens

Vi erbjuder företagsanpassade utbildningar inom flertal HR-områden samt uppskattade workshops som skapar en övergripande och inkluderande förståelse för kommande beslut som har en direkt effekt på HR och för hela organisationen.  

Utbildningar och workshops är viktiga för företagets, medarbetarnas och chefer/ledares utveckling. Genom ett utvecklande arbete skapas en ökad kompetens som gynnar er konkurrenskraft gentemot kollegor, kunder och partners. Genom vår metodik och våra workshops, skapar vi tillsammans med er, en tydlig plan för vilka HR-aktiviteter som gynnar er organisation utifrån ert nuläge samt en kompletterande riskanalys.  

Exempel på workshops som vi erbjuder våra kunder för att få ett bättre underlag för kommande beslut gällande åtgärder, risker, budget och omfattning i tid samt vilka kompetenser som krävs för ett genomförande .

 • EVP ( Employer Value Propostion), inklusive en föranalys.   
 • HR & Krav på hållbarhetsredovisning, inklusive en föranalys.  
 • Hur man skapar bättre underlag för HR strategier.  
 • Kompetenskrav inför konsult- eller rekrytering av HR & hållbarhetschefer.
 • Analysarbete för nuvarande arbete kring fysiskt och psykisk ohälsa samt förslag på mer proaktiva aktiveter för ert bolag.  
 • Hur man kan konkretisera och förbättra mångfaldsarbetet.   
 • Hur man kan konkretisera och förbättra ert nuvarande kompetensutvecklingsarbete.  

Vi arrangerar även företagsanpassade utbildningar utefter er organisations behov samt öppna utbildningar kring olika aktuella teman, som tex:

 • Kompetensutveckling i samarbete med företaget Learnster   
 • Grundutbildning i rekrytering för chefer/ledare   
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete  
 • Jämställdhet och mångfald  
 • Grundutbildning inom arbetsrätten för chefer/ledare  
 • HR- Digitalisering i samarbete med Anna Carlsson  
 • Förebyggande av psykiska ohälsa på arbetsplatsen i samarbete med företaget Ahum  
 • Coachutbildning i samarbete med Camilla Ekström 
BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?