PeopleProvides erfarenheter från gedigen branschvana och HR-revisioner är att erfarenhet och kompetensutveckling är ett av de viktigaste nyckeltalen för affärsdriven och hållbar HR.

Vi anser att kompetensutveckling måste högre upp på bolagens agendor eftersom det är betydligt mer kostnadseffektivt, hållbart och lönsamt att vidareutveckla den kompetens som redan finns i företaget, jämfört med att nyrekrytera.

En gammal sanning för de flesta, men planer och budgetar för kompetensutveckling haltar fortfarande i många bolag.

Eltel är ett bolag som har insett att lönsamhet är direkt kopplat till anställdas kompetenser. Vi gjorde en intervju med Mikael Olrog, Eltel Sveriges HR-direktör,  som tillsammans med sin ledning dragit i gång ett stort projekt för att säkerställa att företagets satsningar på området ger god effekt. Till sin hjälp har de en senior konsult från PeopleProvide, Anders.

Företagets första steg blir att få översikt och struktur. Steg ett blir att identifiera och kartlägga vilka kompetenser de har störst behov av att ha koll på, och varför. Existerande HR-funktion kommer också att förstärkas genom rekrytering av en Talent & Learning manager och en Inhouse-rekryterare, för att säkerställa att bolagets kompetens fortsätter att utvecklas.

Parallellt kommer de med Anders hjälp att organisera ett Learning & Development-projekt vars mål är att åstadkomma ett ramverk för hur företaget kan arbeta med strukturerat lärande.

”Det är en spännande och utvecklande resa, och inget vi gjort tidigare mer än i spridda skurar. Samtidigt får vi även in en förändringsledning”, säger Mikael.

Tidigare har HR sammanställt de kompetenser man behöver ha koll på i olika Excelark och databaser, vilket visat sig ineffektivt. Därför ska det även utvärderas om existerande affärssystem räcker till, eller om ett nytt HR-system behöver införskaffas.

Vad låg bakom företagets beslut att sätta i gång arbetet?

”Jag upptäckte signaler på efterfrågan från flera håll. Bland annat från linjen, som behöver stöd med att rekrytera och utveckla, och marknad som behövde ha kunskap om vilka kompetenser företaget har som resurser”. Företaget ser det som mycket positivt att behovet har lyfts fram av organisationen, särskilt från de som arbetar i linjen. Det är tydligt att projektet är något som alla efterfrågar för att företaget ska ha rätt förutsättningar inför framtiden. Att förankra projektet i ledningsgruppen var tämligen enkelt.

”Alla står bakom och ser nyttan. Utmaningen är att hitta en enkel och bra struktur, samt att korrekt prioritera vilka grupperingars behov som behöver tillgodoses först”, svarar Mikael.

Ledningsgruppen har beslutat att det är fältpersonalen som är viktigast, sedan bygger projektet vidare med organisationsutveckling och frågeställningen ”vilken kompetens använder vi, och hur organiserar vi dessa roller”. Rollerna kommer kartläggas mot personer för att se vilka kompetenser som idag finns i företaget och vilka utvecklingsbehov som behöver tillgodoses via olika utbildningsinsatser. “Ett flöde som gynnar alla inblandade: medarbetare, bolaget, och våra kunder”.

På frågan ”hur definierar du kompetensutveckling” svarar Mikael:

”Hela vår kompetensmodell som bygger på kunskap och färdighet, ansvar, erfarenhet och eget driv, är jätteviktig eftersom detta är ett yrke man ofta utför ensam på plats utan en arbetsledning som står och tittar över axeln. Det kräver mycket eget ansvar, men ett bra ledarskap är också att skapa utrymme för en lärande organisation och en företagskultur där man vågar fråga och be om hjälp. Naturligtvis behövs också formella utbildningar och certifieringar men det är lätt hänt att de hamnar i fokus och att lärandet i vardagen inte blir synligt och uppskattat.”

Möjligheten för ett ännu bättre lärande är att få alla medarbetare att inse att de faktiskt kontinuerligt lär sig genom ”on the job training”. Med en ökad medvetenhet om detta blir lärandet ännu mer befäst, något som ingår i kompetensprojektet.

När det gäller nyckeltal för HR lyfter Mikael spontant att det är viktigt att hålla koll på antal vakanser som grund för en bemanningsstrategi speciellt för ett bolag i tillväxt.

 


VAD INNEBÄR AFFÄRSDRIVEN OCH HÅLLBAR HR FÖR DIG?

Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag, men idag måste man, anser vi, arbeta hållbart för att vara lönsam. Att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen är ett sätt att redan där knyta an till hållbarheten.

Några viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med genomförande och som vi på PeopleProvide arbetar för är kompetensutveckling och mångfald som båda är direkt affärsdrivande. Vi är nyfikna på vad du lägger i begreppet affärsdriven HR?

Det skulle vara så intressant och generöst om du vill dela med dig av dina tankar och kompetenser, genom att delta i vår undersökning om vad affärsdriven HR innebär för dig.

Din medverkan hjälper både oss, andra bolag och planeten!

Undersökningen tar ca 10 minuter. Dina svar är konfidentiella och analysen kommer bl.a att presenteras i SvD under augusti.

Som tack kommer vi att samla in 20kg koldioxid hos Removement för varje person som deltar och då deltar du direkt till hållbarhet för både dig, ditt bolag och klimatet!

Till undersökningen

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?