PeopleProvide anser att kompetens är en avgörande framgångsfaktor för att påverka framtiden. Därför är vår julklapp 2019 en gåva till ActionAid där vi ger 30 skolår till unga flickor. Utbildade flickor får senare i livet bättre förutsättningar till kvalificerade jobb och en stabil inkomst, de gifter sig och bildar familj senare. Ett skolår blir den bästa starten i livet och en förutsättning för att kunna ta sig ur fattigdom.