Är ni fler än 49 anställda så omfattas ni av den nya visselblåsarlagen

Den 17 december 2023 träder visselblåsarlag i kraft, en lag som ger skydd mot hindrande åtgärder och repressalier för personer som rapporterar missförhållanden och oegentligheter av allmänintresse på en arbetsplats.  Är ni fler än 49 anställda så omfattas ni av visselblåsarlagen.  

Vad behöver du som arbetsgivare göra nu ?

Upprätta er visselblåsarpolicy med tydliga rutiner och säkra processer.

Intern rapporteringskanal – Lagen kräver att interna rapporteringskanaler upprättas, vara lättillgängliga för personer som omfattas samt kunna rapportera om eventuella missförhållanden i verksamheten.   

Behöriga personer – Varje bolag som omfattas ska utse behöriga personer eller enheter för att ta emot, utreda och återkoppla visselblåsningar i visselblåsarsystemet. Den person eller enhet som utses kan både vara anställd inom bolaget eller en extern part som anlitas för just det ändamålet men behöver vara oberoende och självständiga, vilket innebär att mandat att agera på egen hand krävs för den person eller enhet som utses.   

Skriftlig och muntlig rapportering – Den interna visselblåsarkanalen ska vara utformad på ett sådant sätt att det ska vara möjligt för visselblåsaren att både kunna rapportera skriftligt och muntligt. Muntlig rapportering ska även kunna ske genom ett fysiskt möte om så begärs av den som rapporterar.   

Dokumentation samt tydlig och lättillgänglig information – Verksamhetsutövaren behöver skriftligt dokumentera hela processen för rapportering och uppföljning. I lagen finns dessutom ett informationskrav som innefattar att tydligt och lättillgängligt tillhandahålla information om hur rapportering ska göras i såväl interna som externa kanaler. Även rättigheterna om meddelar- och anskaffarfrihet ska informeras om enligt lagen. Informationen kan förslagsvis lämnas i en visselblåsarpolicy. Primärt vad som bör finnas med i en sådan policy är:

Tänk på att du som verksamhetsutövare, inför inrättandet av visselblåsarfunktionen, behöver förhandla enligt 11 § MBL med de fackliga organisationer som ni har kollektivavtal med. Visselblåsarlagen ger även möjlighet att göra vissa avvikelser, avseende utformningen av de interna rapporteringskanalerna, genom kollektivavtal som slutits av central arbetstagarorganisation.

 Läs mer om visselblåsarlagen hos Arbetsmiljöverket

Är ni sent ute och behöver mer HR-resurser i arbetet med implementeringen av den interna visselblåsarfunktionen är ni varmt välkomna att kontakta oss så hjälper våra HR-konsulter gärna till i arbetet.   

Kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?