Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

Interview with ESG expert and sustainability manager, Mikael Salo

INTERVIEW WITH ESG EXPERT AND SUSTAINABILITY MANAGER

The EU directive CSRD with the standard ESRS will affect many.

PeopleProvide had a chat with Mikael Salo, founder and CEO of Scandinavian State of Sustainability AB, ahead of our training day on sustainability and ESG on May 10, where he is the course leader.

Why do you do what you do?

Because it is meaningful, interesting and critical for the planet, society and business. I have always been interested in the environment and sustainability and studied for a master’s degree in industrial production and environmental management at KTH. After that, I worked for almost 15 years as editor-in-chief of Miljöaktuellt, which in 2016 became Aktuell Hållbarhet. 1.5 years ago, I felt it was time for new challenges, started my own company and took on an assignment as sustainability manager at a smaller listed company, while continuing to have assignments for the Dagens industri group and as a course leader, lecturer and moderator.

What will change in the near future in sustainability?

Plenty! The conditions for business will change radically in the coming years. We have begun a transition where society and the business world have to deal with many new strong forces of change.

Who are they?

The ongoing climate crisis that is manifested in major negative climate effects is one. Global and national sustainability and climate goals are another. Russia’s war in Ukraine and energy crisis a third. New ambitious EU regulation in the area of sustainability that makes the financial sector a catalyst for change a fourth.

Above all, it is the EU directive CSRD with the standard ESRS that will affect many. In practice, it requires companies to report their ESG performance according to a very specific standard where sustainability aspects such as the environment, climate, social sustainability and corporate governance are included.

Sustainability is given the same status as the financial report and must be included in the annual report. In addition, it must undergo an audit by auditors. That’s a huge shift because ESG performance has an impact on brand, employer brand and shareholder value. The financial market and other stakeholders will assess and evaluate companies based on their sustainability work in a completely new way.

Kommer alla bolag påverkas?

Will all companies be affected?

Approximately 50,000 companies in Europe are directly affected. But many more indirectly because many SMEs are subcontractors to large companies that will require ESG information. There is a timetable for how the implementation will go. The companies that are currently covered by the Sustainability Reporting Act will be the ones that will only start reporting according to the new standard for the 2024 financial year. Then large, but not listed companies, followed by smaller listed companies.

How does this affect companies in practice?

This will require both new skills and the companies to increase resources. According to the EU’s expert authority, it will cost a medium-sized company approximately three million kroner in implementation and three million kroner annually to comply with the directive. It also means that companies need to work with sustainability in a completely new and more comprehensive way.

How should companies prepare?

Already now, companies must understand the new requirements and what they mean in practice. Companies need to do extensive strategic work that includes double materiality analysis, scenario analyses, conversion plans and assess the financial effects that sustainability issues have.

Companies thus need to engage and prepare their organization in both the strategic and practical aspects. The board, management team and the sustainability manager, if the organization has such an employee, are given a great deal of responsibility. The financial manager who is responsible for the annual report becomes a key person in this, but also HR because the new directive requires information about how the company works with social sustainability, and that includes company culture, employees, equality, inclusion, diversity, countering discrimination, working life balance, and so on.

How far have the companies come in this work?

Most of it is new for everyone and there is intensive work going on to interpret and prepare for the new legal requirements. But many companies with clear ESG ambitions and climate goals in line with the Paris Agreement definitely have an advantage. I see that even now companies at the forefront are preparing by hiring ESG managers and increasing the skills of their organizations.

But there are many who today do not understand what the new requirements and expectations mean and there is a risk that they will be caught flat-footed. The hygiene level for sustainability will increase quickly and significantly and it is a big business risk to ignore this. Many companies need to develop skills, recruit a sustainability manager or assign new responsibilities to someone in the organization, for example HR or finance manager.

Exactly how the new requirements are to be handled is up to the companies themselves to decide. But the directive and the standard, which will be decided on this summer, are clear in what applies.

There will be a big, big shift, and sustainability is about to become as important as the financial, concludes Mikael Salo, CEO of Scandinavian State of Sustainability AB.

Dela inlägget


HR-Trendspaning för 2022

TRENDSPANING 2022

Med lite darr på rösten och med ett försiktigt, men hoppfullt – ”Välkommen år 2022”! – så har vi lärt oss att det kanske inte blir bättre, men många av oss hoppas innerligt.

Däremot vet vi nu alla, att det inte
blir som det varit.

Det kommer inte att vara;
Enkelt att finna kandidater, konsulter och nya kollegor då vi har en utbredd arbetskraftsbrist.

Men det kommer kanske att vara;
Enklare för arbetstagare att finna nya arbetsgivare, vilket ger större rörlighet på marknaden som i sin tur kan leda till större behov av interimskonsulter. Grattis till er alla som funderar på att byta jobb/ uppdrag! Enligt en undersökning från LinkedIn, så funderar nästan hälften av alla arbetstagare på att byta arbetsgivare!

Det kommer inte att vara;
Enkelt att finna den kompetens som många bolag eftersöker. Vi genomförde en undersökning 2021 där det framkom (som i så många andra undersökningar) att kompetens är en flaskhals för de flesta bolag, som påverkar den potentiella tillväxtmöjligheten negativt.

Men det kommer kanske att vara;
Stora möjligheter, att som arbetsgivare, ta chansen att arbeta mer aktivt och långsiktigt med strategisk kompetensutveckling och se potential hos era nuvarande kollegor. Det finns även en chans att agera mer inkluderande utifrån mångfaldsperspektiv och därmed få fler potentiella och utvecklingsbara nya medarbetare. Nu ges chansen att se olikheter som potentiella kompetenser. Nu när både företagskultur och värderingar är mer digitalt dynamiska, så kan det vara lättare att se potential i varje unik person. Se bortom eventuella fysiska begränsningar (då remote arbete skapar bättre förutsättningar för detta) likväl som etniska, religiösa och språkliga begränsningar, då vi blir mer flerspråkiga på många bolag och helt enkelt utökar talangbasen till att vara över hela Sverige, EU och världen.

PeopleProvide tror på att agera inkluderande. Utifrån mångfaldsperspektiv kan ni som arbetsgivare ta chansen att öppna dörren för flera talanger som gynnar både ditt bolag och hela vårt samhälle. Mångfald är hållbart och lönsamt

Dessutom har vi Januariavtalet, gällande omställnings och kompetensstöd, som underlättar och förhoppningsvis även kommer att prägla viljan och förståelse för vikten av kompetensutveckling

Det kommer inte att vara;
Enklare att vara ledare/ VD / HR- chef, då den nya “hybrid” arbetsplatsen förutsätter även här mer kompetens och nytänkande. Det kommer vara svårt att leda och organisera så som det gjordes förr.

Men det kommer kanske att vara;
En ny möjlighet att organisera annorlunda och bättre? Kan det nya hybrida arbetssättet skapa förutsättningar; för ett mer hälsosamt och balanserat liv, givet bra proaktiva åtgärder från arbetsgivare och individuellt mer ansvarstagande som arbetstagare. Kan den nya arbetsmiljön bli bättre både för samarbete och för mer hållbara organisationer?

Kan det finnas en öppning att utmana de vanligaste organisationsstrukturerna med nya? Kan vi passa på att göra det mer fritt, intressant och målinriktat? Kan vi finna olika motivationsfaktorer som möjliggör och tar hänsyn till den man är och var man är i livet genom att skapa nya dynamiska organisationer som skapar förutsättningar för medarbetare att påverka sina framtida karriärer. Oavsett om den är linjär, rakt upp som en raket eller en ”keep on going” är vi alla viktiga och med olika kompetenser.

Kan även ledarrollen utvecklas och uppföljningar och utvärderingar automatiseras/robotiseras mera för att ge mer till att tillsammans förbättra och utveckla. Kan det bli ännu roligare? Tänk om 2022 blir året där man påbörjar målbilden att arbeta färre timmar med bibehållen eller förbättrad produktivitet, som den erkända ekonomen Keynes, beskrev för flertal år sedan.

Det kommer inte att vara;
Endast tekniken som styr och skapar framgång för bolagen!

Men det kommer kanske att vara;
Professionella medarbetare /ledare tillsammans i kulturen i bolagen som kommer att vara en viktig utvecklings- och framgångsfaktor. Med teknik som möjliggör digitalisering kan vi skapa ännu bättre förutsättningar som är inkluderande och tillgodoser allas olika behov. Det kan skapa unika duktiga team, nya innovationer och en möjlighet att påverka som medarbetare.

Påverkan är dessutom en mycket viktig friskvårdsfaktor och kan vi genom digitalisering även förbättra den psykosociala arbetsmiljön samt den fysiska, då kan nya samarbetsformer ge lägre sjuktal och mer hållbara och affärsdrivna organisationer. Det kan bli en win-win för alla.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

Nu sticker jag ut hakan och påstår att det definitivt kommer att vara för 2022;

Ökat fokus på medarbetarna i många organisationer och HR-agendan kommer att stiga i prioriteringsgrad på visionära bolag.  HR-kompetens kommer fortsatt bli än mer viktig för att utveckla verksamheter.

HR-chefen, Head of People & Culture, HR Director, People & Culture Manager, Strategic HR Manager eller vad vi nu ska benämna HR kompetensen med för titel. Kärt barn har många namn och min spaning är att oavsett titel så kommer HR-professionen fortsatt positionera sig som viktigare år 2022 än 2021, men ännu viktigare 2023, osv.

Do you want to get in touch with us?


Affärsdrivna & hållbara HR-tips

AFFÄRSDRIVNA OCH HÅLLBARA HR-TIPS

Tips till dig som framgångsrikt vill arbeta med strategiska, hållbara och affärsdrivna HR-initiativ med lönsamhet i fokus i enlighet med de tre P:na – ”Planet, People, Profit”

Det är mer brådskande än någonsin för företag och organisationer att ta till konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan av produkter och tjänster.

En viktig, långsiktig affärsutveckling innebär idag att ställa om verksamheten till att bli mer hållbar samtidigt som man inte tappar fokus på lönsamheten.

På PeopleProvide arbetar vi med HR och många av våra HR-initiativ som vi gör tillsammans med våra kunder har direkt påverkan och gynnar en affärsdriven och hållbar organisation. Vi kan hjälpa er utifrån ert företag med hållbara och affärsdrivande HR-aktiviteter.

Här bidrar vi med några inspirerande tankar och hållbarhetstips till dig som är VD, HR eller intern influencer, som kan hjälpa dig med konsumentmakt och en beslutsfattande position på ditt bolag, att styra kommande projekt till att göra nytta för er verksamhet men även för affären och planeten.

TIPS FÖR

Er verksamhet

 • Skapa mer hållbara alternativ och använd som en konkurrensfördel.
 • Skapa egna alternativa tjänster eller varor som är mer hållbara.
 • Samverka med andra organisationer för att tillsammans skapa nya hållbara tjänster, produkter och systemlösningar.
 • Förbättra och påverka era leverantörer med uppdaterade inköpskrav som tar hänsyn till hållbarhet, etik och arbetsförhållanden.


TIPS FÖR

Ledning & organisation

 • Förbered och peppa er ledning om hållbarhetsredovisning. Var förberedd på att lagstiftning kommer att justeras, även vissa straffavgifter.
 • Tipsa styrelsen om hållbarhet på agendan (för dem som ännu inte har det).
 • Titta gärna på stora noterade bolag som förbereder sina rapporter utifrån mer hållbarhet, där många av HR nyckeltalen som idag redovisas kan komma att utökas med flertal nyckeltal för mångfaldhet.
 • Ta beslut vad som gäller för inköp. Kravmärkning, återbruk, etc
 • Ta beslut hur ni ska hantera överskott, oavsett om det gäller mat, datorer, möbler eller delar av er produktion.
 • Socialt ansvar (långsiktigt och hållbart)• Arbeta för att främja en fossilfri framtid. Hopp ger möjligheter och därför vill vi påminna om Removement och deras nyhetsbrev som ger hopp för framtiden och berättar hur vi kan hjälpa till samt bidra till ny forskning och innovativa lösningar för att fånga in koldioxidutsläpp.


TIPS PÅ

HR-initiativ som skapar affärsdrivna
& hållbara bolag

 • Mångfald och jämställdhet skapar hållbara och affärsdrivna bolag, hur kan ni förbättra ert pågående arbete?
 • Strategisk kompetensutveckling är hållbart utifrån era egna interna behov för att arbeta mer långsiktigt.
 • Utbildning inom hållbarhet. Kanske finns intern talang eller kanske ger man HR-chefen ansvaret för hållbarhet i verksamheten.
 • Ert arbetsmiljösystematiska arbete. Ta fram konkreta aktiviteter för att minska företagets egna fotavtryck. Kanske genom att se över hur ni reser, er bilpark, möjlighet till cykelbidrag, etc.
 • Arbetsmiljöarbete utifrån medarbetarnas hälsa. Vad gör ni idag, vad kan ni göra mer och vilka nya initiativ kan ni skapa?
 • Vår framgång som konsultbolag mäter vi i hur mycket av vår tid som bidrar till de globala hållbarhetsmålen och kommer att utse några fokusområden för 2022, vilka kommer ni ta?

Tillsammans gör vi bättre

Vi hoppas att våra tips, som är baserade på vår egen kunskap och erfarenhet, ska inspirera och skapa förutsättningar för att hitta nya vägar och tankesätt även i ert bolag. Precis som vår Oktoberfest inspirerade oss att ta ett faktiskt beslut att ändra benämningen ”tjänstemän” till ”tjänstepersonal”, då vi arbetar aktivt med mångfald. Se filmen från vår oktoberfest nedan.

Do you want to get in touch with us?