affärsdriven och hållbar

Vad är affärsdriven och hållbar HR? Intervju med Mikael Olrog, Eltel Sveriges HR-direktör

Affärsdriven & Hållbar HR

PeopleProvides erfarenheter från gedigen branschvana och HR-revisioner är att erfarenhet och kompetensutveckling är ett av de viktigaste nyckeltalen för affärsdriven och hållbar HR.

Vi anser att kompetensutveckling måste högre upp på bolagens agendor eftersom det är betydligt mer kostnadseffektivt, hållbart och lönsamt att vidareutveckla den kompetens som redan finns i företaget, jämfört med att nyrekrytera.

En gammal sanning för de flesta, men planer och budgetar för kompetensutveckling haltar fortfarande i många bolag.

Eltel är ett bolag som har insett att lönsamhet är direkt kopplat till anställdas kompetenser. Vi gjorde en intervju med Mikael Olrog, Eltel Sveriges HR-direktör,  som tillsammans med sin ledning dragit i gång ett stort projekt för att säkerställa att företagets satsningar på området ger god effekt. Till sin hjälp har de en senior konsult från PeopleProvide, Anders.

Företagets första steg blir att få översikt och struktur. Steg ett blir att identifiera och kartlägga vilka kompetenser de har störst behov av att ha koll på, och varför. Existerande HR-funktion kommer också att förstärkas genom rekrytering av en Talent & Learning manager och en Inhouse-rekryterare, för att säkerställa att bolagets kompetens fortsätter att utvecklas.

Parallellt kommer de med Anders hjälp att organisera ett Learning & Development-projekt vars mål är att åstadkomma ett ramverk för hur företaget kan arbeta med strukturerat lärande.

”Det är en spännande och utvecklande resa, och inget vi gjort tidigare mer än i spridda skurar. Samtidigt får vi även in en förändringsledning”, säger Mikael.

Tidigare har HR sammanställt de kompetenser man behöver ha koll på i olika Excelark och databaser, vilket visat sig ineffektivt. Därför ska det även utvärderas om existerande affärssystem räcker till, eller om ett nytt HR-system behöver införskaffas.

Vad låg bakom företagets beslut att sätta i gång arbetet?

”Jag upptäckte signaler på efterfrågan från flera håll. Bland annat från linjen, som behöver stöd med att rekrytera och utveckla, och marknad som behövde ha kunskap om vilka kompetenser företaget har som resurser”. Företaget ser det som mycket positivt att behovet har lyfts fram av organisationen, särskilt från de som arbetar i linjen. Det är tydligt att projektet är något som alla efterfrågar för att företaget ska ha rätt förutsättningar inför framtiden. Att förankra projektet i ledningsgruppen var tämligen enkelt.

”Alla står bakom och ser nyttan. Utmaningen är att hitta en enkel och bra struktur, samt att korrekt prioritera vilka grupperingars behov som behöver tillgodoses först”, svarar Mikael.

Ledningsgruppen har beslutat att det är fältpersonalen som är viktigast, sedan bygger projektet vidare med organisationsutveckling och frågeställningen ”vilken kompetens använder vi, och hur organiserar vi dessa roller”. Rollerna kommer kartläggas mot personer för att se vilka kompetenser som idag finns i företaget och vilka utvecklingsbehov som behöver tillgodoses via olika utbildningsinsatser. “Ett flöde som gynnar alla inblandade: medarbetare, bolaget, och våra kunder”.

På frågan ”hur definierar du kompetensutveckling” svarar Mikael:

”Hela vår kompetensmodell som bygger på kunskap och färdighet, ansvar, erfarenhet och eget driv, är jätteviktig eftersom detta är ett yrke man ofta utför ensam på plats utan en arbetsledning som står och tittar över axeln. Det kräver mycket eget ansvar, men ett bra ledarskap är också att skapa utrymme för en lärande organisation och en företagskultur där man vågar fråga och be om hjälp. Naturligtvis behövs också formella utbildningar och certifieringar men det är lätt hänt att de hamnar i fokus och att lärandet i vardagen inte blir synligt och uppskattat.”

Möjligheten för ett ännu bättre lärande är att få alla medarbetare att inse att de faktiskt kontinuerligt lär sig genom ”on the job training”. Med en ökad medvetenhet om detta blir lärandet ännu mer befäst, något som ingår i kompetensprojektet.

När det gäller nyckeltal för HR lyfter Mikael spontant att det är viktigt att hålla koll på antal vakanser som grund för en bemanningsstrategi speciellt för ett bolag i tillväxt.

 


VAD INNEBÄR AFFÄRSDRIVEN OCH HÅLLBAR HR FÖR DIG?

Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag, men idag måste man, anser vi, arbeta hållbart för att vara lönsam. Att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen är ett sätt att redan där knyta an till hållbarheten.

Några viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med genomförande och som vi på PeopleProvide arbetar för är kompetensutveckling och mångfald som båda är direkt affärsdrivande. Vi är nyfikna på vad du lägger i begreppet affärsdriven HR?

Det skulle vara så intressant och generöst om du vill dela med dig av dina tankar och kompetenser, genom att delta i vår undersökning om vad affärsdriven HR innebär för dig.

Din medverkan hjälper både oss, andra bolag och planeten!

Undersökningen tar ca 10 minuter. Dina svar är konfidentiella och analysen kommer bl.a att presenteras i SvD under augusti.

Som tack kommer vi att samla in 20kg koldioxid hos Removement för varje person som deltar och då deltar du direkt till hållbarhet för både dig, ditt bolag och klimatet!

Till undersökningen

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 4

Nyfiken på livet som HR-konsult?

Hittills har vi i vår artikelserie pratat om att arbeta som anställd konsult. Nu vill vi belysa en annan form av konsultandet - att starta eget och bli underkonsult, eller partnerkonsult som vi på PeopleProvide kallar det.

Så vad innebär det att vara partnerkonsult och köra i egen regi?

Att vara partnerkonsult/underkonsult innebär att du har ett eget bolag. Vissa startar med enskild firma, men många väljer även att starta direkt med aktiebolag. Vi kommer att belysa olika bolagsformer och dess möjligheter/för- och nackdelar i senare artikel.

Hur får man uppdrag?

 • Genom konsultbolag, som exempelvis PeopleProvide. Det finns flera konsultbolag där ute och som underkonsult är vår starka rekommendation att bygga en relation med flera konsultbolag parallellt.
 • Genom sitt eget nätverk, Linkedin – led 2, vara aktiv på sociala medier, även grannen kan vara en möjliggörare. Nätverkande är viktigt!
 • Börja med att bestämma för dig själv vad det är du är duktig på och vad du tycker är kul, dvs vilken typ av uppdrag du tror att du kan göra skillnad inom. Nästa steg är att våga vara tydlig med det till ditt nätverk. Ju tydligare du är, desto lättare är det för konsultbolagen eller ditt nätverk att matcha dig så det blir bra för både dig och kunden.
 • Ett tips är att göra ett CV och en konsultprofil samt förbereda en ”hiss-pitch”, där du övar på att ex. under 30 sekunder/3 minuter presentera dig själv och förklara vad det är som du kan göra skillnad med. Tänk en pitch för professionella sammanhang och en för mer privata, sociala sammanhang.
 • Du behöver också vara tydlig med vad du vill tjäna per timme och ha ett förberett lönespann, förbered dig i tanken både på önskad nivå och din absolut lägsta nivå. Många gånger är det en tidig fråga för urval av konsulter, men även en förhandlingsfråga i slutet av en process.
 • Ett tips från oss är att vara aktiv i sitt nätverkande även under tiden du är på uppdrag, för att ligga ”top-of-mind” när det är dags för nästa uppdrag. Det ökar möjligheten att kunna få ditt nästa uppdrag i direkt anslutning till ditt nästa uppdrag.
 • Jobba aktivt i pågående uppdrag med att vara delaktig, proaktiv och göra skillnad för att på så sätt öka chansen till ett förlängt uppdrag.

Vem passar?

 • Är du modig, har ett inre eget driv, har en hög social kompetens, längtar efter att vara din egen chef, flexibel, orädd och har lite is i magen? Då är det väldigt goda förutsättningar för att den här formen passar dig. Givetvis behöver man inte ticka in på allt detta, men det underlättar. 

Fördelar med att arbeta som partner-/underkonsult

 • Friheten att kunna styra över sin tid, ekonomi och vilken typ av uppdrag man väljer att ta.
 • Möjlighet att se olika typer av verksamheter och företagskulturer.
 • Bra sätt att snabbt bygga sin kompetens och sitt CV – man lär sig mycket snabbt och har ofta en stor påverkansgrad i uppdragen.
 • Gör nytta fort. Oftast snabbare än vid en anställning, då behovet ofta är mer akut.
 • Att kunna ta längre sommarlov, frihet att styra om du vill arbeta 100% eller deltid för att få ihop ditt livspussel.

Nackdelar med att arbeta som partner-/underkonsult

 • Är du en person som värderar trygghet högre än frihet och flexibilitet, så kan det vara ett utmanande steg att ta. Det kan uppfattas som en större osäkerhet att i vissa perioder endast få arbeta i korta uppdrag. Det är också viktigt att vara inställd på att det kommer att komma perioder då du står helt utan uppdrag en tid. Det kanske blir en paus under sommaren eller man går utan uppdrag under någon/några månader, så det är viktigt att bygga en finansiell buffert för sådana situationer. Bra att tänka på detta då man bestämmer sitt önskade lönespann. Tips: räkna med en beläggning på 9 månader av 12 för att vara på den säkra sidan.
 • Du behöver ha en positiv inställning till att du ibland också kan behöva ta uppdrag som inte är helt i linje med det du helst vill göra, dels i början av din karriär som underkonsult, dels relaterat till konjunkturläge: ex. i högkonjunktur kanske det är fokus på rekrytering och vid lågkonjunktur mer fokus på omorganisation, neddragning och fackliga förhandlingar.
 • Som egenföretagare behöver du oftast även vara din egen ekonomichef, it-chef, office manager, säljchef och marknadschef. Kan vara väldigt roligt, men också en utmaning att både hinna med och kunna. Bra att även här bygga nätverk men andra, när det går bra kan man med fördel outsourca de delar som inte är så roliga eller inom din kärnkompetens.

 Både för- och nackdel

Som konsult är du just det, en konsult som är inne på bolag under en begränsad tid. Det kan innebära att du inte blir fullt integrerad i bolaget eller olika företagssammanhang. Å andra sidan kan det också vara så att du därmed inte behöver ta med dig alla utmaningar hem som rör tiden efter ditt konsultuppdrag har slutat.

Hur ser marknadsläget ut generellt

 • Den generella trenden på arbetsmarknaden är att företag blir mer och mer mogna att ta in konsulter på fler typer av roller. Det gäller både för specifika projekt och för interima roller.
 • Inför ett val att starta eget är det många som funderar kring hur konjunkturskänsligt det egentligen är: Vår erfarenhet säger att det inte är så konjunkturskänsligt, dock får man vara beredd på att karaktären på uppdraget kan ändras då konjunkturen ändras.

Hur ser marknadsläget ut just nu

 • Vi ser just nu ett stort behov av underkonsulter inom alla typer av HR-relaterade roller. Kanske speciellt just nu vad gäller strategiska HR-roller, Talent Acquisition /rekrytering, Learning och Development och HRIS.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Intervju med Anna Möller i Dagen Industri

Intervju i tidningen Dagens Industri

Vår VD, Anna Möller blev intervjuad i DI kring affärsdriven och hållbar HR.

Idag finns en stor medvetenhet om klimatpåverkan. Vilket gör att många företag ställer om för att jobba långsiktigt hållbart. Det handlar både om miljöhänsyn och om människorna inom organisationen. Väldigt bra, tycker HR- specialisterna PeopleProvide som menar att det går utmärkt att arbeta hållbart utan att tappa fokus på vinst.

– Strategin för hållbar och affärsdriven HR är naturligtvis olika för alla bolag. För oss innebär det kompetensutveckling och mångfald. Kompetensutveckling är direkt affärsdrivande och mångfaldsperspektivet är ett sätt att arbeta hållbart. I den statistik som vi samlar och med vår HR kompetens, hjälper vi våra kunder att bli mer affärsdrivna och hållbara, säger Anna Möller, grundare och CEO för kompetensbolaget, PeopleProvide.

Hon påtalar vikten av att inkludera HR-strategierna i verksamhetsmålen och redan där knyta an till hållbarheten.

– Det handlar om beteendeförändringar och är inget man googlar sig fram till. För att lyckas behöver man HR-kompetensen. Förr hade en VD en CFO eller marknadschef som sin högra hand. Nu har moderna framåtlutade bolag HR-chefen som sin bästa vän.

Leva som man lär 

PeopleProvide, som har haft hållbarhet i sin mission redan sedan 2015, lever som de lär genom de tre P:na, people, planet, profit. Där den interna kompetensutvecklingen har ett stort fokus. – Sedan starten har vi haft direkta kompetensplaner för alla medarbetare och för oss som bolag. För att möta våra kunders behov och idag har vi en dedikerad anställd just för Learning & Development.

Hållbara rekryteringar

Andra viktiga faktorer som skapar hållbar och affärdriven HR är utvecklande, hållbara rekryteringar. Rätt kompetens är avgörande för att bolag ska kunna växa.

– Vårt förslag är att arbeta mer med potential genom att koppla kompetensutveckling direkt till företagens verksamhetsmål. Att se möjligheter i befintliga medarbetare och utveckla dem tillsammans med bolaget. Även att tillföra bolaget kunskap genom externa rekryteringar. Där menar vi att man behöver arbeta affärsdrivet kopplat till hållbarhet och fokusera på potential, mångfald och utvecklingsmöjligheter.

– I våra rekryteringar lägger vi in ett extra CV till kunden som valmöjlighet, med rätt kompetens men som till exempel inte har arbetat på den svenska arbetsmarknaden tidigare. Vi vill gärna vara de som öppnar dörren och får företag att hitta ett bredare perspektiv, avslutar Anna Möller.

Fakta:  

PeopleProvide är ett kompetensbolag inom HR. Vi providar rätt person till rätt position –oavsett om det handlar om konsult- eller rekryteringslösningar. Vårt bidrag till planeten är ett ”bi-projekt”. Bin skapar förutsättningar för vårt samhälle liksom HR skapar förutsättningar för din organisation.

Följ oss på Instagram för våra bi-storys

Läs mer om våra tjänster

Till artikeln

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Livet som konsult - Del 3

Livet som konsult - Artikelserie Del 3

För dig som är nyfiken på konsultlivet så är vår artikelserie förhoppningsvis något för dig. Vi hoppas att den kommer att inspirera och ge en positiv bild över hur det är att arbeta som HR-konsult och framför allt som HR-konsult hos oss på PeopleProvide.

I denna tredje artikel i vår konsultserie möter vi Lilian Dahlstedt som delar sin syn på livet som anställd HR-konsult hos oss på PeopleProvide.

Berätta lite om din bakgrund, hur kommer det sig att du tog steget att bli HR-konsult?

Jag arbetade i flera år som affärsresekonsult på American Express och när jag kände att jag ville läsa vidare så föll mitt val på Linjen för Personal- och arbetslivsfrågor i Linköping. Efter mina studier fortsatte jag arbeta i samma företag på HR avdelningen i många år som HR-konsult.  Därefter började jag på ICA Sverige AB med rekrytering för apoteksverksamheten samt Verksamhetsutveckling och IT.  Efter det var jag Senior HR Generalist på Honeywell och därefter HR Business Partner hos Veoneer, innan jag blev headhuntad av PeopleProvide för ett konsultuppdrag inom rekrytering.

Vilket är ditt roligaste uppdrag som konsult hos oss på PeopleProvide?

Än så länge är det mitt uppdrag som People & Culture Manager hos inContext, där jag fick arbeta brett inom HR och med mycket rekrytering som jag verkligen brinner för, flera rekryteringar var från andra länder vilket också krävde kunskap kring bl. a arbetstillstånd. Det kändes som jag kunde göra skillnad på en gång, vilket var väldigt tillfredsställande.

Hur är det att komma in som ny konsult på ett företag?

Just på inContext var det väldigt enkelt. Antagligen eftersom de själva är ett konsultbolag så har de förmågan att ta emot konsulter, få dem känna sig välkomna och som en i gänget. Det var en familjär stämning och fin gemenskap inom bolaget.

Vilka fördelar ser du med att arbeta som konsult?

Att man får chansen att arbeta med det man brinner för men på olika sätt. Samma tjänst kan se så olika ut i olika uppdrag. Man får möjlighet att lära känna nya människor, företag och branscher.

Möjlighet till utveckling i ett snabbare tempo, i en rörlig miljö. Men känslan av göra nytta och bidra med sin erfarenhet och kompetens slår det mesta.

Och fördelen med att vara anställd konsult?

Det är tryggheten och att slippa leta nya uppdrag.

Några nackdelar?

Har faktiskt inte upptäckt några ännu. Men kan tänka mig att det skulle kännas rörigt om man hade flera olika uppdrag samtidigt på olika bolag. Men det beror ju säkerligen på vilken person man är själv.

Hur är det att vara mellan uppdrag som du är just nu?

Jag har ju inte hunnit vara det tidigare, men tycker att det är väldigt roligt att få vara inne med er här på kontoret och få se lite från hur det fungerar från andra sidan eftersom jag fått chansen att hjälpa till med kärnverksamheten och rekrytera bara HR-roller, vilket jag inte gjort tidigare. Det har gett mig ett bredare perspektiv. Sen är det även väldigt bra tillfälle att få lära känna alla ”providare” lite närmare, vilket är härligt. Tillhörighet är viktigt.

Av vilken anledning skulle du rekommendera konsultlivet till de som funderar på att ta steget?

Om man är ny i sin HR-roll så är verkligen konsultlivet något som jag kan rekommendera. Det är ett bra sätt att utvecklas i sin HR-roll och snabbt fylla på sitt CV. Det är också ett bra sätt att lära känna av vilka olika företagskulturer som man passar och trivs bäst i, rent personligt.

Vill du eller arbetar du som HR-konsult idag, välkommen att registrera dig i vårt nätverk.

Registrera dig i vårt nätverk

Vill du veta mer om konsultlivet – kontakta oss. Vi gärna svarar på frågor och kan ge tips och råd.

Kontakta oss

Artiklar

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


OMORGANISATION

OMORGANISATION

Omorganisation

"Förändring är det enda som är konstant"

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos.

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där vi nu ser förändringar som är nytt för oss alla. Vi inte kan sia om framtiden men vi vet vad vi har att förhålla oss till idag som fortsatt covid, klimatförändringarna och dess hot samt pågående krig.

Vår omvärld är under konstant förändring – och, förändring är en utmaning. Det vi vet nu, är att det finns efterfrågan på kompetens och resurser, vad gäller organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster behövs. Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och vi ger dig guidning, hur du kan leda din organisation mot era (nya) och anpassade strategiska mål.

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Står ni inför en omorganisation?

Anlita oss för rådgivning eller konsulthjälp.

Kontakta oss

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?