FAQ - Arbetsmiljö

Mobilversion nedan

Att prioritera arbetsmiljö är fundamentalt för såväl medarbetarens välbefinnande som företagets framgång. En välbalanserad arbetstid främjar hälsa, produktivitet och arbetsglädje. En säker och trivsam arbetsmiljö minskar risken för skador och sjukdomar, vilket resulterar i ökad effektivitet och minskade kostnader. Genom att investera i arbetstid och arbetsmiljöarbete visar företag sitt åtagande för en ansvarsfull och framgångsrik verksamhet där medarbetarna trivs och presterar på sin högsta nivå. Nedan följer vanliga frågor om arbetsmiljö:

SVAR: Det är för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Lagen gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt sin arbetsgivare. (AML 1kap 1§) 

Arbetsgivaren men det är en gemensam plikt för alla medarbetare att rapportera problem, risker och eventuella förbättringsförslag.  

Undersök arbetsmiljön, bedöm risker, genomför åtgärder och följ upp  

På arbetsplatser som har minst 50 anställda  

Enligt Skatteverkets riktlinjer 2023 är det 5000 kronor  

FAQ - Arbetsmiljö

Att prioritera arbetsmiljö är fundamentalt för såväl medarbetarens välbefinnande som företagets framgång. En välbalanserad arbetstid främjar hälsa, produktivitet och arbetsglädje. En säker och trivsam arbetsmiljö minskar risken för skador och sjukdomar, vilket resulterar i ökad effektivitet och minskade kostnader. Genom att investera i arbetstid och arbetsmiljöarbete visar företag sitt åtagande för en ansvarsfull och framgångsrik verksamhet där medarbetarna trivs och presterar på sin högsta nivå. Nedan följer vanliga frågor om arbetsmiljö:

SVAR: Det är för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Lagen gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete åt sin arbetsgivare. (AML 1kap 1§) 

Arbetsgivaren men det är en gemensam plikt för alla medarbetare att rapportera problem, risker och eventuella förbättringsförslag.  

Undersök arbetsmiljön, bedöm risker, genomför åtgärder och följ upp  

På arbetsplatser som har minst 50 anställda  

Enligt Skatteverkets riktlinjer 2023 är det 5000 kronor  

Vi kan HR!

Vårt specialiserade team av HR-konsulter är dedikerade till att skapa en balanserad och säker arbetsmiljö som främjar både välbefinnande och effektivitet.

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?