Mobilversion nedan

FAQ - Arbetstid

Arbetstid är viktigt för arbetsgivare att hålla koll på. En välbalanserad arbetstid främjar hälsa, produktivitet och arbetsglädje. Nedan har vi samlat vanliga frågor om arbetsrättsliga frågor gällande arbetstid:

Det är högst 40 timmar per vecka enligt arbetstidslagen (Arbetstidslag (1982:673). 

48 timmar på en fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad dock med högst 200 timmar. Vid särskilda skäl får varje arbetstagare ta ut 150 timmar under ett kalenderår utöver den allmänna övertiden.   

Enligt arbetstidslagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid innebär den tid som en deltidsanställd arbetar utöver sin schemalagda arbetstid, men ändå inom ramen för heltidsarbetsmåttet.   

FAQ - Arbetstid

Arbetstid är viktigt för arbetsgivare att hålla koll på. En välbalanserad arbetstid främjar hälsa, produktivitet och arbetsglädje. Nedan har vi samlat vanliga frågor om arbetsrättsliga frågor gällande arbetstid:

Det är högst 40 timmar per vecka enligt arbetstidslagen (Arbetstidslag (1982:673). 

48 timmar på en fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad dock med högst 200 timmar. Vid särskilda skäl får varje arbetstagare ta ut 150 timmar under ett kalenderår utöver den allmänna övertiden.   

Enligt arbetstidslagen är övertid all tid som en heltidsanställd jobbar utöver sin ordinarie arbetstid. Mertid innebär den tid som en deltidsanställd arbetar utöver sin schemalagda arbetstid, men ändå inom ramen för heltidsarbetsmåttet.   

Vi kan HR!

Vårt specialiserade team av HR-konsulter är dedikerade till att skapa en balanserad arbetsmiljö som främjar både välbefinnande och effektivitet. Enkelt och effektivt!

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?