Hur kommer man igång med inkludering och mångfaldhetsarbete, på riktigt?

Vi ställde frågan till Lenka Prokopec Karlberg, CEO på Mitt Liv, en strategisk partner inom inkludering och mångfald.

Det behövs en mångfald och inkluderingsstrategi som är förankrad i ledningsgruppen och styrelsen, med ett tydligt ansvar som man rapporterar och mäts efter i riktning mot uppsatta mål.  Sätt upp strategi och tydliga mål som är kopplade till varför det är viktigt för ert bolag. Det finns inga standardsvar. Diskussionen behöver ske i ledningsgruppen och på styrelsenivå.

Framgångsnycklar för inkludering och mångfald

“Här kommer våra tips baserat på de företag och organisationer som vi har arbetat med och som har varit framgångsrika i sitt arbete med inkludering och mångfald.

Ska man sammanfatta det handlar det om att se mångfald och inkludering som affärskritiskt och att arbeta datadrivet, strukturerat och långsiktigt med frågorna.”

Lenka Prokopec Karlberg, CEO Mitt Liv

Mitt Livs handfasta tips för att lyckas med mångfald och inkludering (M&I);

  • Se arbetet med M&I som affärskritiskt, eftersom det med rätt förutsättningar och ledarskap leder till bättre beslutsfattande, ökad innovationskraft och gör att arbetsgivare stärker sin förmåga att såväl behålla medarbetare som att attrahera ny talang.
  • Sätt en tydlig strategi och långsiktiga mål för hela verksamheten och integrera dessa i den övergripande affärsplanen. Det övergripande ansvaret för arbetet måste ligga hos VD och ledningsgruppen.
  • Mät hur medarbetarna upplever inkluderingen och mångfalden på arbetsplatsen, analysera resultatet och jobba aktivt med bristerna. Använd gärna Mitt Livs forskningsbaserade inkluderingsmätning© som är kostnadsfri som en startpunkt för arbetet för att kartlägga nuläget och identifiera var de största gapen finns.
  • Utbilda hela organisationen i M&I och ge konkreta verktyg som uppmuntrar inkluderande beteenden – såsom e-learnings, dilemmaövningar, inkluderingskort och mentorprogram.
  • Bygg bort fördomar och bias från alla processer för att göra dem så inkluderande som möjligt.
  • Rekrytera personer som tillför nya perspektiv i organisationen, tänk ”culture add” istället för ”culture fit”.

Inkluderingsmätningen i korthet

Frågebatteriet består av 8 frågor plus en självidentifikationsdel och är vårt bidrag till att hitta en tillförlitlig standard för organisationer att undersöka nivån på inkludering bland sina anställda. Formatet är forskningsbaserat och vi har även varit praktiska i utformningen av frågorna så att organisationer enkelt kan följa upp med aktiviteter beroende på vad resultatet ifrån mätningen är.

Behöver ni hjälp med att sätta igång ett inkludering och mångfaldhetsarbete?

Kontakta oss via mail på; info@peopleprovide.se alt. telefon 070-388 81 44.

Kontakta oss

Dela inlägget