proleadpodden

Tuffa tider och många arbetsplatser behöver hålla hårt i kostnaderna, hålla igen och anpassa kostymerna för att överleva. Vår VD Anna Möller gästar Proleadpodden med Affärspsykologen Jan Blomström för att belysa och ge goda råd kring vad man behöver tänka på när man behöver bromsa tillvaron. Anna lär oss allt om hur vi behöver tänka vid nedskärningar och hur vi hanterar både de som behöver lämna och de som blir kvar.

Ta del av poddavsnittet via Youtube eller Spotify

Spotify  

  Youtube

Arbetsgivaren behöver genomföra förhandlingen med arbetstagarorganisationen innan beslut fattas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingssyftet är att ge medarbetarna, genom sina fackliga företrädare, en möjlighet att diskutera konsekvenser och komma med förslag på lösningar oavsett om din organisation har kollektivavtal eller inte.

Checklista att tänka på vid omorganisation:

1. Kalla arbetstagarorganisationen till förhandling enligt medbestämmandelagen 11 § eller medbestämmandelagen 13 §.

2. Förhandlingsframställan ska bland annat innehålla skälen till de planeradeuppsägningarna.

3. Som den del i det systematiskt arbetsmiljöarbete alla företag har ett ansvar att följa ska enrisk- och konsekvensanalys utifrån hur tänkt förändring påverkararbetsmiljön

4. Varsel till arbetsförmedlingen ska göras av arbetsgivaren om det ligger förslag på uppsägning som omfattar fem eller flera medarbetare i länet.

Står ni inför en omorganisation?

LADDA NER MALLEN OMORGANISATION GRATIS

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr en omorganisation.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?