Mobilversion nedan

Hur förebygger du psykisk ohälsa och långtidssjukskrivningar på din arbetsplats?

Förebygg psykist ohälsa på arbetsplatsen

Varför är det så viktigt att fånga upp signaler på psykisk och fysisk ohälsa hos sina medarbetare?

Långtidssjukskrivningar är oftast kostsamma, både för individen och bolaget.

Många bolag som idag drabbas av sämre lönsamhet tvingas till effektivisering och organisatoriska förändringar, vilket kan upplevas utmanande av många människor och i sin tur trigga psykisk ohälsa såsom stress, ångest och missbruk.

Tillsammans med vår samarbetspartner Ahum, digital företagsvård för psykisk ohälsa, har vi tagit fram några rådgivande punkter kring förebyggande och rehabilitering av långtidssjukskrivningar på arbetsplatsen.

Du kan även kostnadsfritt ladda ner vår guide för “Stresshantering på arbetsplatsen”

LADDA NER GUIDELINE - STRESSHANTERING PÅ ARBETSPLATSEN

Förebyggande åtgärder mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen

  • Det är viktigt att utbilda både chefer och medarbetare kring psykisk ohälsa; hur man känner igen tidiga tecken och hur man kan stötta kollegor som kämpar med psykisk ohälsa. Att skapa högre medvetenhet kan minska stigmat kring ämnet och skapa en mer stöttande arbetskultur.
  • Ett öppet arbetsklimat med en icke-dömande företagskultur ger anställda bättre förutsättningar att själva våga fråga om stöd och hjälp.
  • Regelbundna hälsoöversyner och möjligheter till samtal kan fånga upp och identifiera problem i ett tidigt skede.
  • Framtagna policys och åtgärdsplaner skapar trygghet för både chefer och medarbetare.
  • Diskutera tillgängliga resurser som terapi, stöd och förebyggande åtgärder för att främja psykisk hälsa.

Hantering av hälsoproblem som psykisk ohälsa, missbruk, stress och ångest

  • Skapa individuella åtgärdsplaner med realistiska mål och åtgärder för medarbetare som drabbas av hälsoproblem för att förbättra hälsan och gradvis återgå till arbete.
  • Erbjud stöd och resurser för anställda som kämpar med missbruk av alkohol, droger eller andra substanser.
  • Identifiera stressfaktorer på arbetsplatsen och implementera strategier för att minska dessa.
  • Påminn om regelbundna pauser. Medveten närvaro och andningsövningar kan vara hjälpsamma för att minska stress och ångest. I vår nedladdningsbara guideline finns länkar till olika appar med avslappningsövningar som kan användas i pauserna.
  • Anordna kurser som lär ut tekniker för att hantera ångest och minska stress.

Sömnproblem

Sömnen är den viktigaste källan till återhämtning och bör prioriteras att informeras mer om. Det kan vara hjälpsamt att anordna en workshop kring sömnhygien och strategier för att förbättra sömnen. Ahum erbjuder bl. en ”Sömnskola” för anställda med sömnproblem.

Hur sker en smidig övergång tillbaka till arbete efter långtidssjukskrivning?

Det är värdefullt att det finns en strukturerad plan för återgång i arbetet. Anpassa arbetsuppgifter och miljö efter individens behov. En gradvis upptrappning när man går tillbaka i arbete är viktigt för att exponera sig i lagom dos för arbete igen. I början handlar det om att vänja sig vid att komma tillbaka till arbetsplatsen och fokus bör inte ligga på prestation. Så inga tunga arbetsuppgifter direkt, utan trappa upp eftersom.

Genom att aktivt arbeta att främja hälsa och välbefinnande minskar ni risken för psykisk och fysisk ohälsa på arbetsplatsen och därigenom även risken för långtidssjukskrivningar.

Ett samarbete med tredjepart med spetskompetens inom HR och psykiskt välmående samt framtagna policys och åtgärdsplaner skapar trygghet för både chefer och anställda. Här kan vi hjälpa er att ta fram en lösning som passar er organisation. För dig som vill bli mer insatt i ämnet psykisk ohälsa på arbetsplatsen, har du möjlighet att registrera dig för en kostnadsfri månad hos Ahum där du får tillgång till olika moduler och guider.

Kontakta oss för rådgivning om förebyggande åtgärder samt rehabilitering med återanpassning för långtidssjukskrivningar.

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget