En lärande organisation och utbildningsinsatser

När er organisation definierat vilka utmaningar ni står inför och vilka kompetenser som behövs för att möta dem, ställs ni till slut inför frågan: Hur?

Hur lär människor bäst, vad är en lärande organisation och hur skapar ni de beteendeförändringar ni vill?

Att hitta strategier för att förändra beteenden, där medarbetare nyttjar sina nya kompetenser och färdigheter är ju det ni vill skapa. Så att det ni behöver för att nå era mål och visioner faktiskt också implementeras i verksamhetens och medarbetarnas vardag.

En organisation där det finns möjlighet att växa och utmanas i sitt dagliga arbete, där anställda ger och tar feedback på ett konstruktivt sätt och där det finns ett fokus på personalens utveckling, är en organisation som ger utrymme för lärandet.

En lärande organisation är en organisation som ser möjligheter att växa i utmaningar och som ser potentialen till lärande i varje möte.

Det finns en fara i att alltid se lösningen i en kurs, en digital utbildning eller olika typer av klassrumsscenarion; de är ofta fokuserade på fakta och inte på möjligheter att få in kunskapshöjningen i vardagen. För att lärandet ska kunna få effekt behöver ni träna i sanningsenliga miljöer, eller ännu hellre i verkliga situationer.

Det innebär också, lyckligtvis nog, att det bästa lärandet som leder till de förändringar ni önskar för att möta era utmaningar, sker i er kärnverksamhet. Där ni faktiskt behöver kompetenserna är praktiskt nog också det bästa stället att utveckla dem. Vi lär inte genom att bli serverade information, utan genom görandet och reflektioner kring vad vi gör, samt får möjlighet att diskutera och ställa frågor för en djupare förståelse.

Visste ni att utrymme för reflektion i vardagen kan ge en bra ROI både i kompetenshöjning och för medarbetares prestationer?

För att kunna lära på detta sätt krävs att era anställda upplever en psykologisk trygghet på arbetsplatsen, att de har möjligheter och utrymme att göra fel och att det är okej. Psykologisk trygghet i en organisatorisk synpunkt kokas helt enkelt ned till att alla medarbetare upplever att de kan uttrycka sig fritt utan att bli avvisade eller kritiserade. Nyckeln ligger här i att det faktiskt är så – att de anställda upplever det fullt ut. Att ni som ledning säger att det är ”högt i tak” eller kommunicerar att ni ger utrymme för lärande är inte tillräckligt, ni måste också agera på de löftena.

Ett gediget kulturarbete krävs för att skapa ett sådant klimat i organisationer. Hur ni arbetar med feedback, coachande samtal och ser till att era ledare har förutsättningar att guida medarbetare genom sina utmaningar och kan ge nya allteftersom kunskapen växer.

Är ni en lärande organisation idag? Lär ni i er kärnverksamhet och har ni ett organisationsklimat som ger era medarbetare psykologisk trygghet?

Vi på PeopleProvide arbetar ständigt med att utveckla lärande, hos oss och åt våra kunder.

Behöver ni hjälp med att skapa möjligheter för lärande i er organisation? Kontakta oss!

Kontakta oss