Vi hjälper er att rekrytera rätt kompetenser!

Har ni gott om ansökningar men ont om tid, kan vi agera som ditt och din organisations interna rekryteringsstöd!

Vi erbjuder ett flexibelt resursstöd för hela eller utvalda delar i er rekryteringsprocess, på timbasis.

Som er rekryteringspartner stödjer och avlastar vi er i hela eller delar av rekryteringsprocessen, vilket leder till effektivare resultat samt förbättrad kandidatupplevelse i era interna rekryteringar.

  • Sätta en kravprofil
  • Annonsering
  • Search via nätverk
  • Första urval
  • Intervjuer
  • Referenstagning
  • Second Opinion med testverktyg TalentQ
  • Säkerhets/ bakgrundskontroller

Vi frågade Lilian Dahlstedt, en av våra egna duktiga rekryteringsspecialister, om vilka fördelar hon ser med att anlita externt rekryteringsstöd.

”En rekryteringsprocess tar otroligt mycket tid i anspråk för rekryterande chefer och HR. Man behöver hålla ett visst tempo och flöde för att inte tappa kandidater på vägen, framför allt inte de bästa kandidaterna som ofta är i flera andra rekryteringsprocesser samtidigt.

Min främsta uppgift som rekryteringskonsult blir att säkerställa att de för året beslutade rekryteringar, faktiskt genomförs. Det är både ett intressant och tacksamt arbete, då min insats avlastar HR-funktionen samt även stöttar alla rekryterande chefer.  För att verkligen lyckas med leveransen så sätter jag alltid upp en gedigen projektplan för rekryteringsprocessen och säkerställer att vi håller oss till tidschemat.

Vissa uppdrag kräver också en bredare kompetens kring rekrytering än vad man brukar sitta på internt, tex vid tillfällen där man behöver rekrytera utanför landets gränser. I sådana fall är det bra att ta in en konsult som har kunskap kring vilka lagar och regler som gäller och som kan ha direktkontakt med migrationsverket för ansökningar, etc och för att säkerställa att allt går rätt till.”

Detta är en av många anledningar till att kompetenta konsulter som Lilian, med sin långa erfarenhet inom både HR och rekryteringar, alltid kan stötta våra kunder extra inom områden som kräver mer kunskap.

Våra konsulter kan även bistå och avlasta utvalda delar i rekryteringsprocessen, som tex genomförandet av tester, kvalificerade intervjuer eller för second opinion av slutkandidater.

Vad tycker du är det roligaste med att arbeta med rekrytering?

“Det roligaste är att få arbeta så nära rekryterande chefer, hjälpa dem att skapa en struktur och sätta en plan för rekryteringsprocessen för att hålla det tempo som behövs samt vara med och säkerställa att de får den kompetens de behöver till bolaget.

Och självklart att få träffa alla kandidater”

Vill du komma i kontakt med oss?

Citat från kunder

“Att anlita externt rekryteringsstöd hjälpte oss i en period då vi inte hittade rätt personer i vår normala rekryteringsprocess. Att kunna avvakta är då en styrka och att istället kunna få in expertkompetens via en extern part är mycket värdefullt då ett bortfall av den kompetensen i bolaget (även om det är tillfälligt) är mycket kännbart.
Lilian från PeopleProvide kom in med mycket erfarenhet inom rekrytering och lagar/regler kopplat till HR i allmänhet och gjorde underverk för oss under en period”

Martin Lampinen, CEO inContext

“Lilian var för mig ett helt ovärderligt stöd under en period som var väldigt stressig och utmanande. Hennes inkännande förhållningssätt och proffsiga stöd med rekryteringar under tajta deadlines var imponerande! Och alltid med en positiv attityd.

Lilian bidrog inte bara till bolagets kompetensförsörjning. Hon bidrog även mycket positivt till den psykosociala arbetsmiljön på hela arbetsplatsen genom sitt prestigelösa och varma sätt. Lilian får saker gjorda och får människor att må bra! ”

Sofia Plym Arkert, HR-Manager

Ladda ner vår kostnadsfria intervjumall

Vi har tagit fram en generell intervjumall som ger dig en bra utgångspunkt för intervjuer. Färdig att kompletteras med egna frågor anpassade efter tjänst och kravspecifikation.

Klicka för nedladdning

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?