ARBETSMILJÖ

Hur skapar jag bra förutsättningar för våra medarbetare att kunna utvecklas inom företaget?

Utvecklas inom företaget

Visste du att det finns ett samband mellan gedigna kompetensinsatser och lägre sjukfrånvaro på en övergripande företagsnivå?

Att erbjuda utvecklingsmöjligheter är både en nyckel för att behålla era bästa anställda och att ha enklare att attrahera nya talanger, vilket självklart är en stor fördel på dagens arbetsmarknad. För det kan vara en både svår och dyr historia att behöva ersätta en högpresterande anställd.

Några punkter som kan hjälpa dig att ge goda förutsättningar för medarbetarutveckling i ditt företag:

Kommunikation & feedback

Ha en öppen och regelbunden kommunikation med dina medarbetare.

Ge konstruktiv feedback och uppmuntra dem att dela sina tanker och idéer.

 

Tydliga mål & förväntningar

Sätt tydliga mål tillsammans med dina medarbetare. Detta minskar missförstånd och osäkerhet gällande vad som förväntas av dem. I förlängningen bidrar det även till att synliggöra hur deras arbete bidrar till företagets framgång.

 Utbildning & kompetensutveckling

Se till att dina medarbetare har tillgång till resurser och verktyg som behövs för att utvecklas. Att arbeta med kompetensutveckling ökar chansen att behålla personal och ökar även kunskapen inom företaget. Win-win med andra ord!

 Karriärutveckling

Skapa en tydlig karriärutveckling inom företaget och hjälp till att identifiera karriärsmål.

Erbjud möjligheter till befordran och nya ansvarsområden. Annars finns det en risk att duktiga och drivna medarbetare planerar sina karriärsmål utanför företaget.

 Stöd och resurser

Se till att du som chef kan ge stöd till dina medarbetare. Det kan vara genom mentorskap, coachning och som mer allmänt stöd vid arbetstoppar och stressande perioder.

 Uppmuntra lärande kunskapsdelning

Skapa en kultur där lärande och kunskapsdelning uppmuntras. Det kan exempelvis vara genom interna utbildningar, workshops eller kunskapsdelningsplattformar.

Genom att skapa en miljö där medarbetare känner sig uppmuntrade, stöttade och utmanade kan du bidra till deras utveckling och tillväxt inom företaget.