BEHÅLLA

När behöver en arbetsgivare skapa plan för återgång till arbetet när medarbetaren varit sjukskriven?

tjej_med_lockigt_hår_tänker_framför_datorn

Du behöver ta fram en plan för återgång i arbete om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. Bedömningen om hur länge din medarbetare förväntas vara sjukskriven gör du enklast genom att prata med din medarbetare. Du kan även titta på vad det står i läkarintyget. 

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till när ni upprättar planen: 

  • Kan medarbetaren arbeta lite grann och vara deltidssjukskriven? 
  • Hur kan arbetsplatsen och arbetsuppgifterna anpassas? 
  • Kan du omplacera medarbetaren, antingen tillfälligt eller permanent? 
  • Behöver medarbetaren arbetstekniska hjälpmedel? 
  • Kan medarbetaren få utbildning eller omskolning till andra arbetsuppgifter? 
  • Kan ni ta hjälp av företagshälsovården eller annan extern aktör av rehabiliteringstjänster? 
  • När ska insatserna genomföras? 
  • Hur ska kontakten mellan arbetsplatsen och medarbetaren fungera under tiden medarbetaren är sjukskriven? 
  • Hur ska du och din medarbetare följa upp planen?

 

Källa: https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/att-forebygga-sjukfranvaro-bland-medarbetare/friskare-medarbetare-med-rehabiliteringsbidrag/plan-for-atergang-i-arbetet