AVVECKLA

På vilka grunder kan jag som arbetsgivare avsluta en anställning och vad menas med “sakliga skäl”?

en_hand_med_pappersformade_gubbar

När en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas sakliga skäl för uppsägningen (begreppet hette tidigare saklig grund).  

Det innebär att uppsägningen måste ha sin grund i skäl som anses vara acceptabla för att säga upp den anställde. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl. 

Om det inte finns sakliga skäl och du som arbetsgivare ändå vill avsluta anställningen behöver du vara beredd på att betala för det genom någon form av avgångsvederlag. Detta kallas ibland för att man träffar en enskild överenskommelse om avslut eller utköpsavtal. Det är alltid en frivillig överenskommelse som medarbetaren kan tacka ja eller nej till – det vill säga ett erbjudande om avgångsvederlag i ett utköpsavtal är ingen garanti att medarbetaren tackar ja och att du kan avsluta anställningen.  

Om arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommer överens om vem eller vilka som ska sägas upp, och därmed inte om något avgångsvederlag heller, är du som arbetsgivare tvungen att följa LAS eller kollektivavtalets turordningsregler. 

Kontakta gärna en professionell rådgivare i frågan om du har för avsikt att avsluta en anställning. 

 

Källa: Sakliga skäl för uppsägning | Unionen