EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP)

Hur gör jag för att skapa ett tydligt och äkta arbetsgivarvarumärke/employer brand

EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP

Här är några exempel på aktiviteter som kan stärka ditt arbetsgivarvarumärke: 

  1. Definiera er företagskultur: Identifiera och definiera de värderingar och beteenden som präglar ditt företag.
  2. Utveckla en Employer value proposition (EVP): Se över era villkor, förmåner och er arbetsmiljö som ni erbjuder era anställda och komplettera om möjligt med det som är rimligt och relevant i förhållande till marknaden. Gör gärna en benchmark vad som är praxis på marknaden i er bransch.
  3. Engagera dina medarbetare: Se till att dina nuvarande medarbetare är nöjda och engagerade genom att erbjuda utvecklingsmöjligheter och erkännande för goda prestationer eller beteenden. Att involvera medarbetare i relevanta projekt eller forum vid sidan av deras ordinarie uppgifter är också ett sätt att skapa engagemang då deras kompetens efterfrågas.
  4. Var aktiv på sociala medier: Använd sociala medier för att kommunicera ditt Employer brand och dela berättelser om ditt företag.
  5. Skapa en positiv kandidatupplevelse: Se till att rekryteringsprocessen är smidig och positiv för kandidaterna, att de får information och återkoppling under hela processen.
  6. Samarbeta med utbildningsinstitutioner och branschorganisationer: Visa ditt företags engagemang för att utveckla talanger och att ni bidrar till branschens tillväxt.
  7. Mät och utvärdera ditt Employer brand: Använd mätbara metoder som medarbetarundersökningar för att utvärdera effektiviteten av ditt Employer brand.

Det finns flera andra delar som kan bidra till att skapa ett tydligt och äkta Employer brand som attraherar och behåller talangfulla medarbetare. Var ärlig och autentisk i din kommunikation för att bygga förtroende och trovärdighet och anpassa dessa steg till vad som är relevant just för ditt företag och bransch.