EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP)

Hur gör jag för att skapa ett tydligt och äkta arbetsgivarvarumärke/Employer Brand

EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP

Som arbetsgivare är rekryteringsprocessen en av era absolut viktigaste faktor för att kunna påverka kommande utveckling och potential för både bolaget och nuvarande och kommande kollegor.

Kan du dessutom redan i inledningen av en rekrytering ge information om ert bolags vision och värderingar, så skapar du en tydlighet både för ditt nuvarande team men även för kunder och kommande kollegor och stärka ert arbetsgivarevarumärke.

Tips för dig när ni ska rekrytera

  1. Har ni en definierad företagskultur: Identifiera och definiera de värderingar och beteenden som präglar ditt företag.
  2. Är ert (EVP) Employer Value Proposition på plats? Ert erbjudande gällande villkor, förmåner, utvecklingsmöjligheter samt arbetsmiljö.
  3. Involvera era nuvarande medarbetare i den rekryteringen både före och under processens gång.
  4. Sociala medier: Använd sociala medier för att kommunicera ditt Employer Brand och dela berättelser om ditt företag.
  5. Säkra och påminn alla om att försöka skapa en positiv kandidatupplevelse: Se till att rekryteringsprocessen är tydlig för kandidaterna, att de får information och återkoppling under hela processen
  6. Har ni eller finns det möjlighet för ert bolag att ha en nära partnerskap med utbildningsinstitutioner och branschorganisationer för att därigenom locka talanger till ert bolag.
  7. Utvärdera kontinuerligt ert Employer Brand, då marknaden för både kandidater och bolag är i en pågågående process.