UTVECKLA

Vad ska jag göra som chef när det finns en konflikt mellan medarbetare på arbetsplatsen?

konflikt på jobbet
  1. Uppmärksamma konflikten tidigt – Om du märker irritation och missnöje mellan medarbetarna – ta upp problemet direkt. Undvik inte att hantera konflikter trots att det är känslomässigt obehagligt och man kan känna sig osäker och oförberedd för den här typen av uppgift. Det brukar ofta resultera i att konflikten bara växer. Ju tidigare en konflikt hanteras desto bättre är förutsättningar att hitta en väg framåt.
  1. Boka in ett gemensamt möte med de inblandade medarbetarna – Separata möten är inte alltid den bästa lösningen, då det lätt kan skapa misstro hos dina medarbetare. Boka därför in ett gemensamt möte där var och en får chansen att ventilera sina känslor och åsikter på ett lugnt och behärskat sätt bakom stängda dörrar. Innan mötet börjar tydliggör mötets syfte och få medarbetarna att inse att det bästa är att lösa konflikten genom diskussion och förhandlingar. 
  1. Identifiera problemet – Börja med att ställa klargörande frågor för att förstå det bakomliggande problemet till konflikten. Främst för att lösa den aktuella konflikten men också för att kunna veta hur ni ska göra om det uppstår en ny konflikt i framtiden. Klargör också för medarbetarna hur problemet påverkar deras individuella prestation och hur de övriga medarbetarna påverkas och hur detta mot förmodan kan påverka kunder i framtiden. 
  1. Gå igenom tänkbara lösningar och blir överens om en lösning – När ni tillsammans har identifierat problemet, låtit varandra ventilerat era känslor och åsikter bör ni diskutera tänkbara lösningar. Ofta är båda medarbetarna skyldiga och det finns inget enkelt rätt eller fel. Ditt mål är att de ska lösa problemet, se därför till att båda är delaktiga i problemlösningen och be båda föreslå vad de tycker är den bästa lösningen.

När ni diskuterat möjliga lösningar, bestäm er för en lösning som båda medarbetarna känner sig nöjd över. Anteckna vad ni kommit fram till och vilka åtgärder ni behöver göra för att gå vidare. Kom också överens om hur ni gemensamt ska följa upp lösningen.  

  1. Följ upp med fler möten – Planera in ett uppföljningsmöte några veckor framåt och stäm av hur det känns och hur det har gått. Fortsätt med gemensamt möte för att inte skapa misstro bland dina medarbetare. Om problemet kvarstår efter uppföljningsmötet finns det risk för att det påverkar verksamheten. Finns det möjlighet diskutera fram en ny lösning och börja om från början. Kvarstår problemet fortfarande – då bör du vara tydlig med att ytterligare åtgärder måste vidtas som ytterst kan leda till uppsägning.

 

Källa: Hur löser jag som chef konflikter mellan kollegor? (timeplan.se)