AVVECKLA

Vilka regler och riktlinjer gäller för ledighet på helgdagar och andra ledigheter?

Ledighet

Det finns inga bestämmelser i arbetstidslagen om hur dessa frågor ska hanteras. Det är istället upp till varje arbetsgivare att bestämma hur arbetstiden ska förläggas i samband med helger. Om man har kollektivavtal kan det finnas bestämmelser i avtalet och även i företagens personalhandbok kan det finnas riktlinjer och regler kring vad som gäller här.  

På många arbetsplatser är de anställda lediga med bibehållen lön vissa helgdagsaftnar, t ex julafton, nyårsafton, påskafton och midsommarafton. Detta regleras alltså inte i arbetstidslagen, utan i kollektivavtal eller i företagets interna regler.   

Andra helgdagsaftnar, t ex trettondagsafton och valborgsmässoafton, är däremot vanliga arbetsdagar. 

“Dag före röd dag”, t ex skärtorsdagen, är normalt också är en vanlig arbetsdag. Det är dock relativt vanligt att många företag har förkortad arbetsdag, t ex halv arbetsdag, på dessa dagar. Vissa företag bjuder på den lediga tiden och andra låter de anställa första arbeta in tid. 

 

Källa: Helgdagar och klämdagar – ledig eller inte? | Simployer