AVVECKLA

Hur avbryts eller sägs en provanställning upp?

Avbryta eller säga upp provanställning

Reglerna kring hur en provanställning avbryts eller sägs upp kan vara olika beroende på om det finns kollektivavtal eller inte. Reglerna kan också skilja mellan olika kollektivavtal.  

Om du har kollektivavtal 

Om du som arbetsgivare eller din medarbetare vill avbryta provanställningen i förtid ska det vanligen lämnas ett skriftligt besked. Därefter upphör vanligen provanställningen 14 dagar eller 1 månad senare. Men reglerna kan skilja sig åt i olika kollektivavtal och se olika ut beroende på om det är i slutet av provanställningen eller om det sker tidigare. Ta reda på vad som står i kollektivavtalet. Ni kan också ha kommit överens om en annan uppsägningstid i det enskilda anställningsavtalet. 

Om du inte har kollektivavtal   

Om du inte har kollektivavtal är det lagens regler som gäller (LAS). Vill inte du som arbetsgivare eller vill inte arbetstagaren att anställningen ska fortsätta efter att prövotiden har löpt ut, ska besked om det lämnas till motparten senast när prövotiden tar slut.

Det finns en ordningsregel som säger att en arbetsgivare som tänker ge en medarbetare besked om att anställningen ska avbrytas i förtid eller avslutas utan att övergå i en tillsvidareanställning, ska underrätta arbetstagaren om det minst två veckor i förväg.