EMPLOYER VALUE PROPOSITION (EVP)

Hur skapar jag en positiv och stark kandidat upplevelse i samband med rekrytering?

stark kandidat upplevelse

Genom en bra onboarding kan man säkra en bra rekrytering och att den kandidat som erbjudits anställning även blir en långvarig kollega. Tips för en bra onboarding är att som chef vara lyhörd för eventuell överbelastning, osäkerhet och ensamhet hos den nyrekryterade. Att aktivt arbeta med onboarding har visat sig vara en av de viktigaste HR-strategierna för högpresterande företag med god ekonomisk tillväxt.

Här är några tips på hur du kan skapa en positiv och stark kandidatupplevelse i samband med rekrytering

  1. Tydlig och transparent kommunikation. Ge tydlig och snabb kommunikation till kandidaterna genom hela rekryteringsprocessen. Informera om tidplan, nästa steg och eventuella förändringar.
  2. Personlig och vänlig kontakt. Var personlig och vänlig i all kommunikation. Var artig och visa intresse för deras bakgrund och erfarenheter.
  3. Ge feedback. Ge konstruktiv feedback till kandidaterna efter intervjuer och/eller tester. Efter en intervju – fråga gärna om kandidaten vill ha din feedback. Det visar att du vill hjälpa dem att förbättra sig i framtida processer.
  4. Smidig process. Se till att rekryteringsprocessen är smidig och effektiv och undvik onödiga förseningar. Se till att alla inblandade i processen är medvetna om sina roller och ansvar.
  5. Positiv upplevelse även till icke utvalda kandidater. Även om en kandidat inte blir vald för en viss position – se till att de ändå får en positiv upplevelse. Ge dem feedback och tacka för deras intresse och tid.
  6. Erbjud en välkomnande onboardingprocess. När en kandidat blir anställd bör du säkerställa att onboarding-processen är välkomnande och att den snabbt hjälper den nyanställde att komma in i företagets rutiner och processer mm.
  7. Följ upp efter anställningen. Efter anställningen bör du följa upp hur medarbetaren trivs och om de har några frågor eller bekymmer. Detta visar att du bryr dig och det hjälper till att bygga en stark relation. Lämplig uppföljning kan vara efter en, tre och sex månader.

Externa källor: 

Realizing the Value of People Management (bcg.com)  Refererar till onboarding och högpresterande företag.

Företag med hög capability inom onbarding hade 2.5x ökade intäkter och 1.9x vinstmarginal än sina lågpresterande motsvarigheter.

Bild 1 (vo-college.se) Från KI som refererar till överbelastning, ensamhet och osäkerhet