UTVECKLA

Jag behöver hjälp med att ta fram en utvecklingsstrategi – hur gör jag?

utvecklingsstrategi

En kompetensutvecklingsstrategi innehåller vanligtvis följande delar:

  • Mål och syfte: En utvecklingsstrategi bör tydligt definiera målen och syftet med medarbetarnas utveckling. Det kan vara att öka kompetensen, förbättra prestationen, främja karriärutveckling eller stärka företagets konkurrenskraft.
  • Utvärdering av behov: En utvecklingsstrategi bör innehålla en kompetenskartläggning som beskriver medarbetarnas nuvarande kompetenser och identifiering av deras utvecklingsbehov. Detta kan till exempel göras genom återkommande utvecklingssamtal, bedömningar eller andra utvärderingar.
  • Utbildnings- och utvecklingsmöjligheter: Strategin bör innehålla en lista över utbildnings- och utvecklingsmöjligheter som är relevanta för företagets och medarbetarnas behov och mål. Det kan vara interna eller externa kurser, workshops, mentorskap eller andra former av kompetensutveckling.
  • Implementeringsplan: En utvecklingsstrategi bör inkludera en plan för hur utbildnings- och utvecklingsaktiviteter kommer att implementeras. Det kan innefatta tidslinjer, resurser, budget och ansvarsfördelning.
  • Uppföljning och utvärdering: Strategin bör innehålla en plan för att regelbundet följa upp och utvärdera medarbetarnas utveckling. Det kan vara genom uppföljningssamtal, utvärderingar eller andra bedömningsmetoder.
  • Karriärutveckling: En utvecklingsstrategi kan också inkludera en plan för att främja medarbetarnas karriärutveckling inom företaget. Det kan innefatta möjligheter till befordran (successionsplanering), rotationsprogram eller andra karriärvägar.
  • Ledarskap och stöd: Strategin bör betona vikten av ledarskap och stöd från chefer och ledare för att främja medarbetarnas utveckling. Det kan innefatta mentorskap, coaching eller andra former av stöd.

Det finns flera andra delar som kan bidra till att skapa ett tydligt och äkta Employer brand som attraherar och behåller talangfulla medarbetare. Var ärlig och autentisk i din kommunikation för att bygga förtroende och trovärdighet och anpassa dessa steg till vad som är relevant just för ditt företag och bransch.