AVVECKLA

Vilka uppsägningstider finns det?

papper_med_text_på_och__en_hand_med_förstorningsglas_och_penna

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid på en månad (11§ 1 stycket LAS). En arbetstagare har dock i många fall rätt till en längre uppsägningstid. Detta innebär att om arbetsgivaren skulle säga upp arbetstagaren kan arbetstagaren i vissa fall kräva att få stanna kvar längre än den minsta uppsägningstiden på en månad.