HR-Revision

HR-revision

HR-Revision

För dig och ditt bolag som önskar få kontroll men även få förslag på hur HR kan bidra för att nå era övergripande verksamhetsmål. 

Genom en HR-revision säkrar vi att er verksamhet följer de lagar och regler som berör HR.  Vi upprättar en GAP-analys med förslag på eventuella justeringar eller kompletteringar som krävs för att vara ”compliant”.

Vi granskar även kompletterande HR-processer som inte är lagstadgade, men som bidrar och underlättar för er verksamhet att nå uppsatta affärsmål.  Vi utformar en rapport och arbetar senare igenom den tillsammans med er ledning för att skapa både konsensus och medvetenhet om vilka HR-aktiviteter som bäst gynnar er riktning. GAP-analysen kompletteras då med förslag på de HR-aktiviteter som direkt gynnar er verksamhet, men även en summering och analys av risker.  Vi inkluderar alla analyser och rapporter med bolagets värderingar, kultur samt affärsmål, för att stärka de positiva krafter som redan finns i bolaget. 

Tillvägagångssätt 

  • Granskning av befintligt HR-material och dokument, som personalhandbok, policys, avtal
  • Granskning av befintliga dokumenterade HR-processer
  • Upprättande av en GAP-analys med en presentation av nuläget
  • Vi genomför sedan en workshop tillsammans med er för att säkra vilka HR-aktiviteter som bäst gynnar er verksamhet utifrån tid, budget och kompetens. 


HR-revisionen resulterar i en HR-plan för hela er verksamhet, med en tydlig prioriteringsordning där kultur & värderingarna är inkluderade i prioritet för ert bolag och era mål.
 

MOBIL VERSION NEDAN

HR-Revision

HR-Revision

För dig och ditt bolag som önskar få kontroll men även få förslag på hur HR kan bidra för att nå era övergripande verksamhetsmål. 

Genom en HR-revision säkrar vi att er verksamhet följer de lagar och regler som berör HR.  Vi upprättar en GAP-analys med förslag på eventuella justeringar eller kompletteringar som krävs för att vara ”compliant”.

Vi granskar även kompletterande HR-processer som inte är lagstadgade, men som bidrar och underlättar för er verksamhet att nå uppsatta affärsmål.  Vi utformar en rapport och arbetar senare igenom den tillsammans med er ledning för att skapa både konsensus och medvetenhet om vilka HR-aktiviteter som bäst gynnar er riktning. GAP-analysen kompletteras då med förslag på de HR-aktiviteter som direkt gynnar er verksamhet, men även en summering och analys av risker.  Vi inkluderar alla analyser och rapporter med bolagets värderingar, kultur samt affärsmål, för att stärka de positiva krafter som redan finns i bolaget. 

BOKA KONSULTATION

Vill du komma i kontakt med oss?