HR-strategi

En man med dator i handen pratar med två kvinnor på ett kontor

Vi hjälper er att ta fram en HR-strategi som passar er organisation och som gör att ni kan nyttja era medarbetares fulla kompetens anpassat efter ert arbete och organisation. Baserat på ert behov kan vi ta fram en kompetensutvecklingsstrategi.  

Kompetensutveckling

 • Utifrån mål och syfte
 • Vilka utbildningar och vilken utveckling som krävs för att nå dessa
 • Hur planen ska implementeras
 • Hur ni ska följa upp och utvärdera utvecklingen
 • Om det finns en möjlighet till karriärutveckling inom företaget, t.ex. befordran, rotationsprogram eller andra karriärvägar
 • Vikten av stöttning från chef och ledning för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarnas utveckling

Employer Brandning

Ytterligare en HR-strategi är Employer branding och utformat utifrån detta finns Employer value proposition (EVP) som handlar om vad ni som arbetsgivare kan erbjuda era medarbetare och vad som gör er till en bra och attraktiv arbetsplats. Det ni som arbetsgivare kan tänka på för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats är att se över 

 • Era karriärmöjligheter i företaget.
 • Hur arbetsgruppen trivs och arbetar ihop.
 • Hur trivs medarbetarna med sitt jobb, känner de en tillfredsställelse över det arbetet de gör?
 • Kan medarbetarna balansera sitt arbetsliv med sitt privata liv? Finns det tydliga gränser mellan de olika delarna?
 • Vad har ni för villkor och fördelar? Matchar detta med det medarbetarna bidrar med på arbetsplatsen?
 • Hur är kulturen och värderingarna på arbetsplatsen? Känner era medarbetare att de kan stå bakom dem?
 • Har ni tydliga mål och visioner med vart ni vill komma med företaget? Arbetar alla mot dessa och tror att det är möjlig?
BOKA KONSULTATION

Mobilversion nedan

HR-strategi

Vi hjälper er att ta fram en HR-strategi som passar er organisation och som gör att ni kan nyttja era medarbetares fulla kompetens anpassat efter ert arbete och organisation. Baserat på ert behov kan vi ta fram en kompetensutvecklingsstrategi.  

Kompetensutveckling

 • Utifrån mål och syfte
 • Vilka utbildningar och vilken utveckling som krävs för att nå dessa
 • Hur planen ska implementeras
 • Hur ni ska följa upp och utvärdera utvecklingen
 • Om det finns en möjlighet till karriärutveckling inom företaget, t.ex. befordran, rotationsprogram eller andra karriärvägar
 • Vikten av stöttning från chef och ledning för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarnas utveckling

Employer Brandning

Ytterligare en HR-strategi är Employer branding och utformat utifrån detta finns Employer value proposition (EVP) som handlar om vad ni som arbetsgivare kan erbjuda era medarbetare och vad som gör er till en bra och attraktiv arbetsplats. Det ni som arbetsgivare kan tänka på för att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats är att se över 

 • Era karriärmöjligheter i företaget.
 • Hur arbetsgruppen trivs och arbetar ihop.
 • Hur trivs medarbetarna med sitt jobb, känner de en tillfredsställelse över det arbetet de gör?
 • Kan medarbetarna balansera sitt arbetsliv med sitt privata liv? Finns det tydliga gränser mellan de olika delarna?
 • Vad har ni för villkor och fördelar? Matchar detta med det medarbetarna bidrar med på arbetsplatsen?
 • Hur är kulturen och värderingarna på arbetsplatsen? Känner era medarbetare att de kan stå bakom dem?
 • Har ni tydliga mål och visioner med vart ni vill komma med företaget? Arbetar alla mot dessa och tror att det är möjlig?
BOKA KONSULTATION