Anna Möller, grundare av PeopleProvide, organisationspsykologen Johanna Dahlgren och Thomas Jakobson, chefsekonom på Visita intervjuas i Chefstidningen om risken av en slopad julfest.

Chefstidningen diskuterar konsekvenserna av en slopad julfest på arbetsplatsen, särskilt i ljuset av ekonomisk osäkerhet och globala kriser. Julfesten på jobbet är inte bara är en ekonomisk fråga utan också har symboliskt värde för att stärka gemenskap och företagsanda. Trots ekonomiska utmaningar menar man att julfirandet är viktigt och att det kan vara en form av belöning och uppskattning gentemot medarbetarna.

Anna Möller,  grundare av HR-bolaget People Provide, påpekar att det inte bara handlar om ekonomin utan också om att fundera över om det känns lämpligt att fira med tanke på världsläget. Hon understryker dock att julfirandet har starka traditioner och att det kan vara särskilt viktigt i oroliga tider.

Artikeln tar även upp möjliga alternativ om företaget inte har råd att arrangera en påkostad julfest. Anna Möller föreslår att man kan minska firandets omfattning, ha festen på kontoret istället för att hyra lokal, eller prova helt nya sätt att fira. Exempel ges där företag har fokuserat på gemenskap genom att låta alla bidra med mat eller genom att samla in prylar och kläder för välgörenhet.

Johanna Dahlgren, organisationspsykolog, varnar för att ett indraget julbord kan upplevas som en bestraffning av medarbetarna. Hon poängterar vikten av tydlig kommunikation och att företaget måste följa sina värderingar för att undvika upplevelsen av orättvisa, vilket kan leda till illojalt beteende och negativt rykte för arbetsplatsen.

Thomas Jakobson, chefsekonom på Visita, påpekar att julfirandet har ett starkt värde och att att skära ner på det kan tolkas som att företaget mår dåligt och går igenom svåra tider. Han betonar betydelsen av att vara försiktig med att minska på julfirandet och att det sänder en tydlig signal till medarbetarna.

BOKA KOSTNADSFRI KONSULTATION

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?