LÖNEREVISION

I tuffa ekonomiska tider kan lönerevisionen och lönesamtalet vara en svår nöt för chefen att knäcka.

I år kan det därför vara extra viktigt att säkerställa tydlighet i ramar och de förutsättningar företaget har att genomföra en lönerevisionsprocess. Det kan också hända att medarbetare kommer med argument kring sin privata ekonomi eller det senaste årets inflation och pengarnas värde. Självklart finns en förståelse för medarbetaren och det ekonomiska läget, men det gör det också extra viktigt att förbereda sig.

Att tydligt anpassa förväntningarna kring ramar och att det är en lönerevision - inte en löneförhandling samt fastställa lönekriterier kan vara nyckeln för en smidig process och nöjda medarbetare. Ladda ner vår guideline för en lyckad lönerevision.

Ladda ner mallen “Lönerevision” gratis!

LADDA NER MALLEN - LÖNEREVISION

Genom att förbereda dig noggrant, vara öppen för feedback och kompromissa när det behövs, kan du skapa en produktiv och konstruktiv dialog med dina medarbetare  vid lönesamtalet.

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 24 april 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?