Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd infördes i oktober 2022. Stödet riktar sig till personer som är mitt i arbetslivet och syftet är att individen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden.

 • Bidraget är 80 procent av sin inkomst upp till max 5143 kr/vecka). Vid 100% studier är stödet max 44 veckor (Lite mindre än 1 år).
 • Man kan komplettera bidraget med CSN-lån.

Hur fungerar det?

Regeringen tilldelar en specifik budget varje termin till CSN som administrerar stödet och det är först-till-kvarn-principen som gäller.

Det finns 2 ansökningsomgångar per år (april/oktober).

CSN gör sedan en bedömning om man uppfyller kraven. (Vad är omställningsstudiestöd och vem kan få det? – CSN).

Några krav på den sökande är:
 • Man ska vara mellan 27 och 62 år
 • Arbetat minst 8 år (senaste 14 åren)
 • Arbetat minst 12 av de senaste 24 månaderna
Några krav på utbildningen:
 • Utbildning ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden
 • Man måste studera minst 20 procent
 • Om du är under 40 år får inte utbildningen vara längre 80 veckor (ca 2 år), så ex. ej kandidatprogram, men mastersprogram. 40 år och över finns det ingen tidsgräns.

Vilka utbildningar gäller?

CSN gör bedömningen om utbildningen stärker ställningen på arbetsmarknaden för
individen. De tar ofta in yttranden från omställningsorganisationer och på deras
hemsidor finns det rådgivning och listor på utbildningar.

Skillnad med eller utan kollektivavtal?

 • CSN gör inte skillnad om man jobbat med eller utan kollektivavtal när de
  beräknar anställningstid.
 • Har arbetsgivaren kollektivavtal kan man har rätt till kompletterande studiestöd av
  sin omställningsorganisation.
 • För personer utan kollektivavtal finns nu nysteget.se
  (Offentligomställningsorganisation) där man kan få rådgivning, vägledning och få
  ett yttrande för utbildning

Hur fungerar det i dagsläget

I dagsläget är det lång handläggningstid. Enligt CSN har ansökningarna blivit mindre
men det kan fortfarande ta månader att få svar. I praktiken har det inneburet att många sökt ”vanligt” CSN i väntan på beslut. Stödet gäller då från när beslutet fattas och det
verkar inte betalas ut något retroaktivt om man fått annat bidrag under tiden.

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?