“PeopleProvide är ett drivet team som snabbt sätter sig in i verksamheten och levererar.”

– Interflora

Utmaning

Efter en större transformation och kompetensskifte blev företagets utmaning att kunna möta ökade HR-krav. Företaget var i denna fas för litet för att kunna anställa en HR-chef på heltid.

Lösning

I samarbete med Interflora fann vi att en kombinerad HR-lösning var det mest effektiva alternativet. Dels förmedlade vi en senior HR-chef efter Interfloras HR-behov och dels hjälpte vi till med extra HR-stöd under senare rekryteringsprocesser.

Resultat

Samarbetet mellan PeopleProvide och Interflora AB har från dag ett varit enkelt, effektivt och informellt, menar VD Magdalena Persson. Detta resulterade i omedelbar avlastning för ledningen. Lösningen med en extern HR-chef med senior kompetens har effektiviserat förändringsarbetet eftersom en konsult står i oberoende ställning till VD och andra chefer.

Flertal nya kompetenser i den nya ledningsgruppen som tillsattes gav en indirekt påverkan på produktionen och omsättningen ökade med cirka 16% på endast två år. ”Vi kommer alltid outsourca vår HR”, konstaterar VD Magdalena Persson efter mer än 2 år med extern HR partner.

Vill du komma i kontakt med oss?