“Vi fick mer än vi förväntade oss”

– Stockholms Handelskammare

Utmaning

Stockholms Handelskammare (Handelskammaren) efterfrågade strategisk HR-kompetens då flera chefer var nya och alla chefer har det operativa HR-ansvaret för sina team.

Lösning

PeopleProvide genomförde en HR-revision där de analyserade HR-processerna och övriga personalrelaterade dokument samt identifierade risker. I revisionen framkom vissa förbättringsområden, och förslag på åtgärder mot bristerna togs fram. Förslag togs även fram på hur samordning av HR-processerna kan genomföras så att de fullt ut stöttar affärsmålen.

Vi är mycket nöjda med HR-revisionen. Den höll hög kvalitet och vi fick ut mycket mer av den än vi hade trott, säger Christine Rydberg, CFO och administrativ chef på Stockholms Handelskammare.

Resultat

Genom PeopleProvides HR-revision identifierades risker och åtgärdsförslag lades fram. Som en följd av dessa åtgärder anlitar för närvarande Handelskammaren löpande HR-stöd och arbetar vidare med åtgärdsplanen samtidigt som cheferna får rätt HR-stöd.

HR-strateg en dag i veckan

Handelskammaren beslöt även att anlita en HR-konsult från PeopleProvide. Konsulten anlitades som HR-strateg med ansvar för att ge stöd i de strategiska och organisatoriska HR-frågorna samt till cheferna i organisationen. HR-konsulten fick även ansvaret för att genomföra vissa av de åtgärder som rekommenderades i HR-revisionen.

Som exempel kan nämnas att en lönekartläggning genomfördes med stöd av HR-konsulten, lönepolicyn uppdaterades och förbättrade mallar för anställningsavtal togs fram. HR-strategen har kommit med förslag på förbättringar i medarbetarhandboken och även varit behjälplig med befattningsbeskrivningar. Nästa steg blir att utarbeta en plan för det strategiska arbetsmiljöarbetet.

Fokus på att driva verksamheten mot mål

PeopleProvide erbjöd oss en HR-konsult med helt rätt kompetens med kort varsel. Nu när vi har senior HR-kompetens på plats en dag i veckan kan cheferna få det stöd de behöver för att hantera HR-frågorna rätt och enhetligt. De får mer tid över för att driva och utveckla verksamheten enligt de mål och de riktlinjer vi har, säger Christine Rydberg.

Vill du komma i kontakt med oss?