Att tänka på inför en omorganisation

"Förändring är det enda som är konstant"

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos.

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där vi nu ser förändringar som är nytt för oss alla. Vi kan inte förutspå om framtiden, men vi vet vad vi har att förhålla oss till idag som fortsatt covid, klimatförändringarna och dess hot samt pågående krig.

Vår omvärld är under konstant förändring – och, förändring är en utmaning. Det vi vet nu, är att det finns efterfrågan på kompetens och resurser, vad gäller organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster behövs. Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och vi ger dig guidning, hur du kan leda din organisation mot era (nya) och anpassade strategiska mål. Läs om hur vi har hjälpt Coop och Agora med omorganisation och avveckling!

Står ni inför en omorganisation?

LADDA NER MALLEN OMORGANISATION GRATIS

Föreberedelse

Arbetsgivaren behöver genomföra förhandlingen med arbetstagarorganisationen innan beslut fattas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingssyftet är att ge medarbetarna, genom sina fackliga företrädare, en möjlighet att diskutera konsekvenser och komma med förslag på lösningar oavsett om din organisation har kollektivavtal eller inte.

 

Checklista att tänka på vid omorganisation:

1. Kalla arbetstagarorganisationen till förhandling enligt medbestämmandelagen 11 § eller medbestämmandelagen 13 §.

2. Förhandlingsframställan ska bland annat innehålla skälen till de planerade uppsägningarna.

3. Som den del i det systematiskt arbetsmiljöarbete, alla företag har ett ansvar att följa en risk- och konsekvensanalys utifrån hur tänkt förändring påverkar arbetsmiljön

4. Varsel till arbetsförmedlingen ska göras av arbetsgivaren om det ligger förslag på uppsägning som omfattar fem eller flera medarbetare i länet.

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr omorganisationen.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss
Publicerad 30 mars 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?