JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD

Vilket ansvar har jag som chef gällande jämställdhet på arbetsplatsen?

en man i grå kavaj står med ryggen mot en mörkhyad tjej i svart svart kavaj

Som arbetsgivare har du möjlighet att genom ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet skapa förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Som ledare och chef har du dessutom direkt möjlighet till påverkan genom att skapa team som är inkluderande samt möjlighet att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald regelbundet, både på tu man hand och i grupp.

Enligt lag ska alla arbetsgivare fortlöpande arbeta för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetet ska göras inom följande områden; arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor.

 

Det här ska göras enligt lag: 

  • Säkerställ att rekryteringsprocesserna är jämställda från början till slut. 
  • Säkra en god arbetsmiljö samt att det finns tydliga processer och rutiner om det sker ovälkomna incidenter.
  • Se till att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt. 
  • Värdera allas arbete på samma grunder. Läs mer om lönekartläggning hos Diskrimineringsombudsmannen. 
  • Säkerställ att ingen missgynnas i samband med föräldraledighet. Läs mer om det hos Diskrimineringsombudsmannen. 

Det här kan du också göra: 

  • Gör information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga och transparenta för alla.
  • Sträva efter att alltid ha slutkandidater av båda kön och gärna utifrån mångfaldsperspektiv,  när du rekryterar
  • Tillåt flexibla arbetstider och att jobba hemma om det behövs för att underlätta familjelivet samt planera möten som möjliggör för alla att närvara.

Källa: Jämställdhet på arbetsplatsen | Ledarna