JÄMSTÄLLDHET & MÅNGFALD

Vilket ansvar har jag som chef gällande jämställdhet på arbetsplatsen?

en man i grå kavaj står med ryggen mot en mörkhyad tjej i svart svart kavaj

Du som har personalansvar kan påverka jämställdheten i din grupp eller organisation på flera sätt. Ett av de viktigaste sätten är att sprida kunskap och ta upp jämställdhetsfrågor med dina medarbetare regelbundet, både på tu man hand och i grupp. 

Alla arbetsgivare ska jobba fortlöpande för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Arbetet ska göras inom områdena arbetsförhållanden, rekrytering, utbildning, föräldraskap, löner och andra anställningsvillkor. 

 

Det här måste du göra enligt lag: 

 • Säkerställ att rekryteringsprocesserna är jämställda från början till slut. Läs mer på våra sidor om rekrytering. 
 • Se till att arbetsmiljön i gruppen är fri från sexuella trakasserier. 
 • Se till att alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att göra sitt jobb på ett bra sätt. 
 • Värdera allas arbete på samma grunder. Läs mer om lönekartläggning hos Diskrimineringsombudsmannen. 
 • Se till att män och kvinnor har samma möjlighet till inflytande. 
 • Säkerställa att ingen missgynnas i samband med föräldraledighet. Läs mer om det hos Diskrimineringsombudsmannen. 
 • Om du är personalchef behöver du förmodligen vara involverad i alla dessa punkter. 

Det här kan du också göra: 

 • Gör information om karriärvägar och lediga tjänster lättillgängliga och transparenta för alla. 
 • Sträva efter att alltid ha slutkandidater av båda kön när du rekryterar. 
 • Var tydlig med dina förväntningar. Var uppmärksam på när någon tar ett större ansvar än du förväntar dig av dem, det kan vara en del av ett könsrelaterat mönster. 
 • Planera möten på tider som inte krockar med hämtning och lämning av barn, om du har medarbetare som är föräldrar. 
 • Fråga både män och kvinnor om hur de vill utnyttja sin rätt till föräldraledighet. 
 • Tillåt flexibla arbetstider och att jobba hemma om det behövs för att underlätta familjelivet. 

Källa: Jämställdhet på arbetsplatsen | Ledarna