UTVECKLA

Hur gör vi en medarbetarundersökning för medarbetarna?

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är viktigt för organisationen för att: 

  • Få en förståelse för om medarbetare trivs och hur de upplever sin arbetsplats 
  • Få en förståelse för hur teamen och ledarna kan utvecklas, eller exempelvis om fokus och energi läggs på rätt uppgifter 
  • Skapa drivna, engagerade och lojala medarbetare 
  • Högre vinster i form av högre produktivitet, större lönsamhet och nöjdare kunder 

 

Här är några steg som du kan följa när du utformar din medarbetarundersökning: 

  1. Identifiera syftet med undersökningen. 
  2. Bryt ner syftet i lämpliga parametrar. 
  3. Använd parametrarna för att formulera olika frågeområden. 
  4. Dela upp de olika frågeområdena i oberoende variabler för att göra undersökningen så heltäckande som möjligt. 
  5. Granska och välj bland frågorna för att undvika en alltför tung undersökning. 
  6. Komplettera med lämplig bakgrundsinformation. 

Tänk också på att ställa konkreta och relevanta frågor. Ledande frågor kan komma att påverka svaren. Sträva därför efter att utforma så neutrala frågor som möjligt. Det kan vara en bra idé att ställa de viktigaste frågorna först eftersom medarbetarna då ofta är som mest alerta och benägna att svara.  

Blanda gärna korta och längre frågor och ställ inte för många frågor, en måttstock kan vara 10 frågor. Säkra anonymiteten, om inte deltagarna känner en trygghet i att deras svar är anonyma kommer det med all säkerhet att påverka svarsfrekvensen och ärligheten i svaren. 

Om du inte vill göra medarbetarundersökningen själv finns det många olika på marknaden att tillgå.