Lyckoquiz

Månadens Quiz

Månadens Quiz - Vad är lycka?

Går den att mäta? Går den att uppleva? Går den att bota?

Frågorna är många och några av svaren fick vi från våra lyckoinspiratörer på vår Oktoberfest som vi delar med oss av i månadens quiz.

Utmana dina vänner och se vem som blir den ”lyckliga” vinnaren!

PROVA LYCKAN I VÅRT MÅNADSQUIZ

Dela inlägget


Tidningen Chef intervjuar vår Business Unit Manager Parisa Tahmi om vikten av att toppa HR i osäkra tider

PEOPLEPROVIDE I MEDIA

Läs Chefs intervju med vår Business Unit Manager, Parisa Tahmi, om vikten av att toppa HR i osäkra tider.

3 sätt att vässa HR inför tuffa tider

I en osäker tillvaro gäller det att toppa HR-funktionen. Men hur? Jo, genom att ta hjälp.
”HR är en viktig del av lönsamhetsarbetet. Det kan vara smart att anlita extern kompetens för att rätt saker ska bli utförda korrekt och i rätt tid”, säger Parisa Tahmi på PeopleProvide.

Länge har kompetensbristen och förmågan att behålla medarbetare stått högst på HR-agendan för många företag. Nu rullar lågkonjunkturen in, enligt allt fler prognoser och frågan är hur företagen behöver förbereda sig inför den. Parisa Tahmi ansvarar för PeopleProvides affärsområde HR Business Support, en outsourcad HR-funktion som stöttar små och medelstora bolag i alla branscher med HR-kompetens. Hon förutspår en tid av tvära kast och snabba förändringar

”Lågkonjunkturen kommer i förlängningen att påverka alla företag”, säger hon.Den som ansvarar för HR-funktionen i en organisation kan med andra ord behöva rekrytera och genomföra uppsägningar samtidigt. Dessutom behöver man säkerställa att förändringarna i LAS efterföljs korrekt. Lågkonjunkturen kan också leda till något lägre tillväxttakt, vilket kan ge utrymme för företag att granska och förbättra interna processer och organisation. En utmanande situation. Så vad göra?

”En klok förberedelse kan vara att i tid kroka arm med en partner som stöttar i allt från att avlasta i operativt HR-arbete till att arbeta med och implementera förändringar genom ett strategiskt HR-arbete.” säger Parisa Tahmi. Detta, betonar hon, gäller företag i alla branscher.

”I mindre bolag är det vanligt att HR-frågorna landar på VD, CFO eller någon annan funktion.”

Det operativa HR-arbetet kan företaget ofta hantera på egen hand, men det strategiska arbetet riskerar ofta att bli lidande. Då är det en trygghet att veta att man kan outsourca hela eller delar av HR-funktionen och på så vis kan företagets nyckelfunktioner koncentrera sig på kärnverksamheten.

”Det skapar bättre förutsättningar att optimera lönsamheten på ett kompetent och kostnadseffektivt sätt.”

Parisas vision är att övertyga och även bevisa att HR är en del av det strategiska arbetet och en nyckel för lönsamheten.

”Det finns en direkt koppling mellan lönsamhet och vissa HR-initiativ, som till exempel kompetensutveckling, mångfald och ledarskap. HR handlar om så mycket mer än rekryteringar. Med det följer att olika perioder kräver olika former av HR-kompetens.”

Att jobba med en extern HR-funktion kan ge flera fördelar, påpekar Parisa Tahmi:

”Med en oberoende part undviker man att HR hamnar i beroendeställning till VD och ledning. Det är bra både vid tillväxt och neddragningar. Dessutom får man hjälp ur ett helhetsperspektiv.”

PeopleProvide HR Business Support erbjuder just denna typ av flexibla HR-lösningar.

”Vi märker att allt fler företag ser fördelarna med att outsourca hela eller delar av HR. Vi har kunder som ser nyttan med att väva in ett strategiskt HR-perspektiv på ledningsgruppsnivå, men saknar behov av en HR-chef på heltid eller tillväxtbolag som behöver fördjupade kunskaper inom olika HR-områden över viss tid. Genom vår HR Business Support får de rätt typ av kompetens i rätt tid, oavsett om det handlar om till exempel arbetsrätt, arbetsmiljö eller learning and development”, säger Parisa Tahmi.

Länk till artikeln i Chef


Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, Search & Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Vad krävs för jämställda löner?

LÖNEKARTLÄGGNING

Vad krävs för jämställda löner?

Lönekartläggning

Vi kan läsa att DO fortsätter tillsynen av statliga myndigheters arbete med lönekartläggning (läs artikeln här).  Vi på PeopleProvide har länge upplevt att det finns ett behov av att öka medvetenheten kring lönesättningar och att det kan gynna engagemang, employer branding och på sikt lönsamhet.

Behövs det fler morötter eller piskor för att få marknaden att börja arbeta för jämställdhet? Eller räcker det att myndigheter och bolag genomför och aktivt arbetar med sina jämställdhetsplaner?

Det är inte utan anledning som vi kan läsa i svensk lagstiftning att arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Och att arbetsgivare med 10 eller fler anställda ska dokumentera arbetet.

Fördelen med lönekartläggningar är att de bidrar till rättvis och objektiv lönesättning. Lönekartläggning är ett verktyg för att lönesättningen ska bli så lite subjektiv som möjligt samt främja jämställdhet och mångfald.

Ladda ner våra tips för en lyckad lönekartläggning

Behöver ni hjälp med att genomföra en lönekartläggning?

Med hjälp av information från DO har vi sammanställt en steg-för-steg instruktion för hur man genomför en lönekartläggning, vilka regler som gäller och hur man kan analysera löneskillnader.  Kontakta oss för att beställa manualen kostnadsfritt.

Även om det finns kompetens i bolagen, så kan det vara en bra idé att ta in extern konsulthjälp som automatiskt blir mer objektiv och även en aktuell benchmark hur andra framgångsrika bolag genomför sina lönekartläggningar. Kontakta oss för konsulthjälp.

Kontakta oss

Dela inlägget