Hållbarhetsutbildning

Hållbarhetsutbildning 10 maj för dig som är VD eller arbetar med HR

Hållbarhetsutbildning: HRs nya roll och ansvar i ESG-arbetet

En utbildning som ger dig en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området.

Hallbarhetsutbildning

Välkommen till en ny unik hållbarhetsutbildning om ESG för dig som är VD eller arbetar med HR!

Utbildningen ger dig en överblick över de stora förändringskrafter vi står inför och hur ni som företag kan och bör agera för att hantera nya CSRD-lagen för att möta upp de nya kraven.

Du kommer också att få insikt i vilken ny och viktig roll som HR-funktionen kommer att spela i framtidens hållbarhetsarbete.

Hållbarhet seminarium

ESG – Environmental (miljö), Social (socialt ansvar) samt Governance (bolagsstyrning)

Som deltagare får du en värdefull omvärldsbevakning och kompetensutveckling inom ESG-området

 • En överblick över de förändringskrafter som gör hållbarhetsfrågorna affärskritiska för näringslivet samt en initierad uppdatering om senaste nytt inom miljö, klimat och social hållbarhet.

 • Genomgång av ny viktig EU-reglering som exempelvis taxonomin, EUs action-plan för en cirkulär ekonomi och den nya transparenslagen CSRD med standarden ESRS. Med fördjupning inom vad standarden kräver inom klimat och medarbetarinformation samt kompetensförsörjning.

 • Konkreta exempel på branschers och företags HR- och hållbarhetsstrategier samt ESG-arbete i praktiken. Du får träffa namnkunniga experter som delar sina erfarenheter och insikter om morgondagens krav inom hållbarhet, vilket ger dig förståelse för hur din organisation kan hantera de nya förväntningarna.

 • Gruppdiskussion och nätverkande med de övriga deltagarna, samt frågestund där du kan ställa frågor till kursledare och medverkande experter.

Tid & Plats

Tid

Den 10 maj 2023, kl. 08.30-11.30

Plats

Citykonferensen Celciussalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Pris

1800kr, exkl. moms. I priset ingår utbildning, frukost och förmiddagsfika.

Kontakt

Har du frågor gällande eventet, vänligen maila anki@peopleprovide.se

BOKA DIN PLATS NU

Utbildare och hållbarhetspanel

Intervju-ESG-expert-hållbarhetschefen-Mikael Salo

KURSLEDARE

Mikael Salo

Hållbarhetschef & ESG-expert

Mikael har arbetat med hållbarhetsfrågor i över 15 år och är en uppskattad föredragshållare, moderator och kursledare inom området. Han har idag uppdrag som hållbarhetschef på ett börsbolag och som hållbarhetsexpert i Di Gruppen (Bonnier News). Tidigare har han varit chefredaktör för Aktuell Hållbarhet, etablerat koncept som Di Hållbart Näringsliv, Hållbara finanser och en ESG-rankning av börsbolag, samt är mångårig samtalsledare i ett vd-nätverk samt kursledare för Styrelsekademien.
Mikael utgår från sitt bolag Scandinavian State of Sustainability AB.


HÅLLBARHETSPANEL

Emelie Persson Lindqvist

Head of Sustainable Finance Handelsbanken

Emelie är hållbarhetsexpert och erfaren hållbarhetschef som varit verksam i flera olika branscher, med expertkunskap inom social hållbarhet. Idag är Emelie Head of Sustainable Finance på Handels-banken och dessförinnan hade hon rollen som hållbarhetschef på Sweco mellan 2015-2021.
Hon sitter även i styrelsen för stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra och Bergs School of communication.

Hållbarhetemelieeerssonlindqvist

Hållbarhetmikaelbäckström

HÅLLBARHETSPANEL

Mikael Bäckström

Chief People and Sustainability Officer Tobii Dynavox

Mikael är en erfaren HR-ledare som varit verksam i flera brancher och som nu även blivit hållbarhetsansvarig. Idag är Mikael Chief People and Sustinability på Tobii Dynavox, dessförinnan kommer han närmast från Spotify, Digital Route och Klarna.

Enligt Mikael hänger personal och hållbarhetsfrågor ihop vid höften om man vill ha en positiv påverkan på hållbarheten utifrån verksamhetsstyrning, social och miljöpåverkan.


HÅLLBARHETSPANEL

Peter Hultman

Account Executive, Meritmind

Peter är sedan 2022 kundansvarig på Meritmind med fokus på de nya reglerna för ESG samt stötta CFO och ekonomiavdelningen hos kunder i såväl privat som offentlig sektor. Innan Meritmind kom Peter närmast från rollen som CFO och hållbarhetsdirektör på Handelshögskolan i Stockholm, 2016-2022.

Peter har dessförinnan en lång karriär som managementkonsult med inriktning på utveckling och effektivisering inom ekonomi- och verksamhetsstyrning.

Hållbarhetpeterhultman

Kursplats – Citykonferensen Celciussalen

Malmskillnadsgatan 46, 111 38 Stockholm, Sverige

Dela inlägget


Att tänka på inför en omorganisation

CHECKLISTA: Att tänka på inför en omorganisation

CHECKLISTA: ATT TÄNKA PÅ INFÖR EN OMORGANISATION

Att tänka på inför en omorganisation

"Förändring är det enda som är konstant"

Uttrycket myntades redan för 2500 år sedan av filosofen Herakleitos.

Citatet är fortfarande träffsäkert i en värld där vi nu ser förändringar som är nytt för oss alla. Vi kan inte förutspå om framtiden, men vi vet vad vi har att förhålla oss till idag som fortsatt covid, klimatförändringarna och dess hot samt pågående krig.

Vår omvärld är under konstant förändring – och, förändring är en utmaning. Det vi vet nu, är att det finns efterfrågan på kompetens och resurser, vad gäller organisations- och avvecklingsstöd.

Marknader förändras konstant och en strategisk förändring som följer efterfrågan av organisationens tjänster behövs. Framgångsrika organisationer är snabbrörliga och vi ger dig guidning, hur du kan leda din organisation mot era (nya) och anpassade strategiska mål. Läs om hur vi har hjälpt Coop och Agora med omorganisation och avveckling!

Står ni inför en omorganisation?

LADDA NER MALLEN OMORGANISATION GRATIS

Föreberedelse

Arbetsgivaren behöver genomföra förhandlingen med arbetstagarorganisationen innan beslut fattas om uppsägning på grund av arbetsbrist. Förhandlingssyftet är att ge medarbetarna, genom sina fackliga företrädare, en möjlighet att diskutera konsekvenser och komma med förslag på lösningar oavsett om din organisation har kollektivavtal eller inte.

 

Checklista att tänka på vid omorganisation:

1. Kalla arbetstagarorganisationen till förhandling enligt medbestämmandelagen 11 § eller medbestämmandelagen 13 §.

2. Förhandlingsframställan ska bland annat innehålla skälen till de planerade uppsägningarna.

3. Som den del i det systematiskt arbetsmiljöarbete, alla företag har ett ansvar att följa en risk- och konsekvensanalys utifrån hur tänkt förändring påverkar arbetsmiljön

4. Varsel till arbetsförmedlingen ska göras av arbetsgivaren om det ligger förslag på uppsägning som omfattar fem eller flera medarbetare i länet.

Vi vill påminna er om att:

1. Det finns fler lagar än LAS – Utgå inte ifrån att LAS är det enda lagrum som styr omorganisationen.

2. En viktig framgångsfaktor är tydlig kommunikation – Tro inte att dina medarbetare och chefer hör vad du säger eller tycker som du.

3. Förutsätt inte att alla medarbetare är fackligt anslutna och har stöd ifrån sitt fackförbund.

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Publicerad 30 mars 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Så minskar du risken för felrekryteringar

Så minskar du risken för felrekryteringar

felrekryteringar

Att rekrytera fel är varje chefs mardröm. Här får du rekryteringsexpertens bästa tips på hur du hittar talangerna som just din organisation behöver – och vad du kan göra om det ändå inte blev rätt.

Det verkade så lovande. Den nyrekryterade medarbetaren hade äntligen börjat. Nu skulle försäljningen skjuta i höjden. Men det hände – ingenting.

Säg den chef som inte känt den sura smaken av att ha gjort en felrekrytering åtminstone någon gång i karriären.

Linn Johansson är rekryteringsexpert på PeopleProvide som hjälper kunder med affärsdriven och hållbar HR-kompetens. Hon menar att risken för felrekryteringar tenderar att öka ju färre kandidater det finns att välja mellan, precis som det är just nu på delar av arbetsmarknaden.

Till PeopleProvide söker sig företag och organisationer för att de inser värdet av att få tillgång till rätt kompetensnätverk och därmed minimera felrekryteringarna, berättar Linn Johansson.

”Man har förstått hur dyrt det kan bli att rekrytera fel. Du förlorar tid, energi och pengar. Dessutom måste du upprepa hela processen”.

Hon lyfter fram att rekrytering är ett hantverk och att rekrytering i sig är ett eget specialistområde.
”Bara för att man är en duktig chef eller företagsledare innebär det inte att man är en duktig rekryterare. Jag tycker man ska ställa kostnaden för att anlita rekryteringsexpertis mot vad det kostar att rekrytera fel.”

Hur ska jag då som chef tänka för att rekrytera rätt till mitt team?

”Förarbetet är viktigt. Dels gäller det att ha en tydlig och utarbetad rekryteringsprocess, antingen om den finns internt i bolaget eller att man vänder sig till en specialist. Dels behöver man utgå från verksamhetens behov. Vad är det för uppgifter den här nya personen faktiskt ska göra? Vill vi passa på och ta möjligheten att göra om den här tjänsten? Har vi ett annat behov idag än vad vi hade för ett år sedan och vad har vi för behov de närmaste åren? Det finns allt att vinna på att stanna upp och gör en kartläggning över vad det faktiskt är man ska leta efter som är för verksamhetens bästa”, säger Linn Johansson.

Hon poängterar att den arbetsgivare som rekryterar behöver vara tydlig med kravspecifikationen.

”Det är viktigt att rekrytera utifrån organisationens arbetsgivarvarumärke, dess employer brand. Kommunicera vad ert varumärke står för. Berätta vart ni är på väg och vad personen ska göra i sin nya roll. Att attrahera, rekrytera och följa upp i vardagen är ett viktigt flöde att ha med sig.”

Om jag som chef ändå råkar rekrytera fel, det börjar skava. Vad kan jag göra?

”Sätt ord på skavet. Våga ta i det. Prata om ’vadet’ och ’huret’. Personen har ju skrivit på ett avtal, som säger vad som ska utföras – det är vadet. Dessutom har ni kommit överens om hur man beter sig mot varandra – alltså huret. Om det då blir avvikelser på två hur och ett vad kan man fråga personen hur ni ska göra för att lösa det. Adressera sådana här avvikelser tidigt, då kan du också får en förändring i beteendet.”

Så det är alltså möjligt att vända en felrekrytering till något bra?

”Ja, som chef gäller det att alltid ha utvecklartanken med sig. Beteenden går att ändra. Ta hjälp av HR om detta ändå inte skulle lyckas. Alltså, utveckla medarbetarens mindset i första hand och avveckla som en sista utväg”, säger Linn Johansson.

5 tips för att rekrytera rätt

 1. Var tydlig med vad ni söker.
 2. Kommunicera vilka ni är, ert employer brand, så att kandidaterna vet om detta överensstämmer med deras egna värderingar.
 3. Rekrytering är ett hantverk. Lär dig hantverket eller ta hjälp.
 4. När det finns få kandidater på marknaden, ta hjälp av ett nätverk med god kännedom om dessa personer.
 5. Bestäm dig för om du rekryterar på kompetens eller potential. Även om ni söker någon som är specialist på ett område kanske det är viktigare att välja någon som matchar era värderingar och som har potential att utveckla sina specialistkunskaper.


Behöver ni rekrytera en hållbarhetschef eller annan HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Dela inlägget


Medarbetarsamtal - Utvecklingssamtal

Medarbetarsamtal -Utvecklingssamtal

Vem är medarbetarsamtalet till för. Vad ska man tänka på och hur tar man tillvara på möjligheterna som dessa viktiga samtal ger?

Linn Johansson, PeopleProvides egen HR-chef guidar oss.

Checklista Möjlighetssamtal:

 1. Som chef behöver du ha klart för dig vad du vill ha ut av mötet samt vilka förväntningar medarbetaren kan ha på ert samtal.
 2. Det är viktigt att skilja mellan möjlighetssamtal och lönesamtal. Lägg dem inte vid samma tillfälle.
 3. Se till att samtalet kan äga rum i en trygg miljö. Gärna utanför kontoret och utan tidspress.
 4. Se samtalet som en möjlighet för båda parter att bli hörda, sedda och utvecklas.
 5. Som chef behöver du vara förberedd på det oväntade. Medarbetaren kan bära på känslor som du inte varit medveten om, som lättare kan komma fram under dessa samtalsformer. Var lyhörd. Finns det något under ytan som inte sägs? Ställ frågor. Lyssna.
 6. Diskutera medarbetarens önskemål och utvecklingsmöjligheter och lyssna mest.
 7. Avsluta samtalet med en sammanfattning för att säkerställa att ni förstått varandra samt konkretisera önskemål, målsättningar och åtgärder.
 8. Planlägg kontinuerlig uppföljning av samtalet.

Ladda ner mall för hur du genomför ett medarbetarsamtal

Önskar du en mer ingående mall för hur du genomför ett medarbetarsamtal, fyll i formuläret för att ladda ner en kostnadsfri mall.

LADDA NER MALL "MEDARBETASAMTAL"

Behöver ni HR-kompetens?

Vi erbjuder konsultlösningar, HR Rekrytering och HR Business Support för affärsdriven och hållbar HR.

Kontakta oss

Publicerad 14 mar 2023

Dela inlägget

Vill du komma i kontakt med oss?


Hållbarhetskompetens

Hur tänker ni kring EU´s nya direktiv för hållbarhetsredovisning?

Direktivet innebär skärpta krav för både noterade bolag och medelstora företag att rapportera om hållbarhet för ESG – miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning.

Direktivet  träder i full kraft 2028, men för att kunna leva upp till kraven kan det vara gynnsamt att förbereda och börja arbeta med hållbarhetsfrågorna redan nu. Även onoterade små och medelstora påverkas. För de allra största företagen börjar de nya reglerna gälla 2024.

Vill ni hjälpa oss genom att delta i vår undersökning kring hållbarhetskompetens?

Undersökningen innehåller 5 frågor och tar endast ett par minuter att besvara. Vi är tacksamma för ert bidrag till att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom hållbarhetsfrågor.

Till undersökningen

Dela inlägget


HR Event - jämställdhet & mångfald

Inspirationslunch ärat internationella kvinnodagen

Innehållande jämställdhet och forskning kring entreprenörskap, kryddad med egenskaper för olika företagsfaser.

Tillsammans med våra inspiratörer diskuterade vi kring hur samhället och arbetsmarknaden påverkas av att kvinnornas utbildningsnivå numera är långt högre än männens och varför “unga män känner sig hotade” enligt forskning genomförd av gbg Universitet som Allbright lyfter i sin rapport.

Emma Leijnse

Journalist, författare och sommarpratare

Emma arbetar som reporter på Sydsvenskan i Malmö och har bevakat frågor om skola och utbildning i flertal år. Hon har skrivit tre böcker om ämnet och sommarpratat i P1 om den tysta utbildningsrevolutionen som gjort kvinnor till vår tids vinnare – och varför pojkar blir förlorare redan i skolbänken. En skildring om hur en undanskymd utveckling förändrar såväl det svenska samhället som världen i stort och ger en direkt effekt på arbetsmarknadens jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Pontus Braunerhjelm

Forskningsledare, professor i nationalekonomi och industriell ekonomi

Pontus har forskat i många år kring frågor rörande entreprenörskap, innovation och småföretag samt deras betydelse för industriell dynamik och ekonomisk tillväxt. Pontus delgav sin kunskap och erfarenhet kring företagande kopplat till genus, ålder och mångfald. Vi fick ta del av hans input kring sin forskning och kunskap med avstamp i “killarna i startupbolagen” och “förklaringar till bristande jämställdhet”.

Albert Bengtson

Enterprise Business Development Manager och författare

Alberthar många års erfarenhet av både intraprenörskap och företagande i olika former och är en av författarna i bokprojektet ”Principles of intrapreneurial capital”, som handlar om att nyttja personers olikhet för att maximera företagets förmåga att anpassa sin affär för det klimat man agerar i. Albert kunde belysa hur personliga och kognitiva egenskaper är kopplade till olika företagsfaser.

 

Bastian Sandin

HR Business Partner Technology Kindred Group

Bastian fd. Providare avslutade eventet så hoppfullt och generöst med  tips om aktivitet för ökad jämställdhet

Vill du ta del av eventet, klicka på bilden.

Dela inlägget