Oktoberfest 2021 - Tema HR & Hållbart Företagande

Oktoberfest 2021 - Tema HR & Hållbart Företagande

Tusen Tack till våra inspiratörer och gäster som bidrog till att vår fantastiska Oktoberfest med tema HR & Hållbart Företagande blev så lyckad!

Våra inspiratörer genomförde sina presentationer i Pecha Kucha-format, en utmanande men rolig form av presentation och trots tidspressen genomförde våra talare sina presentationer med bravur. Mellan föreläsningarna fanns tid för mingel och nätverkande. Självklart fanns även en foodtruck på plats för att servera våra gäster  korv och surkål i sann oktoberfest anda.

Stort tack till John Mellkvist – ”Ålderismen och framtidens arbetsplats”. Mikael Salo – ”En storm av hållbarhet är här, så påverkas företag och HR-funktionen”. Charlie Klang ”Sila Snacket – ett initiativ för att stå upp mot exkluderande och diskriminerande jargong på arbetsplatsen”. Cozette Wachtmeister – Hur vi som organisation kan vara med och investera i en mer hållbar framtid” och till vår egen Anna Möller som berättade om hur PeopleProvide arbetar externt och internt med affärsdriven och hållbar HR med Planet, People & Profit som grund.

För er som inte hade möjlighet att närvara samt för er som vill återuppleva kvällen igen kan ni se vår eventfilm nedan.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


HÅLLBART FÖRETAGANDE – GLOBALA MÅLEN

HÅLLBART FÖRETAGANDE – GLOBALA MÅLEN

No. 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomiskt tillväxt

De Globala målen för hållbar utveckling antogs av världens länder år 2015 och har i syfte att uppnå fyra viktiga saker till 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Sverige ligger högt i rankingen över de länder som kommit längst men ännu finns mycket kvar att göra. Agenda 2030-delegationens rapport från 2017 kartlägger Sveriges förutsättningar och identifierar sex områden som behöver prioriteras i Sverige:

  • Ett jämlikt och jämställt samhälle
  • Hållbara städer
  • En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi
  • Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller
  • Hållbara och hälsosamma livsmedel
  • Stärkt kunskap och innovation

Då PeopleProvide arbetat aktivt med hållbart företagande under många år, brinner vi såklart extra för Mål nr 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt eftersom det är ett område som vi inom HR-branschen verkligen har möjlighet att påverka och bidra till en förändring.

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling.

Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet. Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

För att lyfta ämnet ytterligare lånade vi några av frågorna till vår månadsquiz från Målkompassen (framtaget av UNDP), ett interaktivt spel som ökar kunskapen om Globala målen och samtidigt ger handfasta tips om hur vi alla kan börja leva mer hållbart. Testa dina kunskaper kring ämnet Hållbart företagande.

QUIZ

Dela inlägget

Vill du komma komma i kontakt med oss?


Är ni i slutfasen av en rekrytering och behöver en "second opinion"?

Är ni i slutfasten av en rekrytering och behöver en "second opinion"?

Är ni i slutfasen av en rekrytering med riktigt bra slutkandidater som ni har svårt att välja mellan?

Nu kan du kvalitetssäkra din framtida kompetens och kollega med bättre beslutsunderlag genom en ”second opinion-intervju”.

 Kostnaden av en felrekrytering blir ofta hög, både i rena kronor men även i tid då man tappar fart i verksamheten. Utöver att vi rekryterar och bemannar inom HR, hjälper vi även till med ”second opinions” för er som rekryterat på egen hand men behöver hjälp i slutfasen med att antingen välja mellan de kandidater som är kvar eller behöver en sista kvalitetskontroll av slutkandidaten.

En second opinion-intervju innebär att våra certifierade och seniora HR-konsulter bidrar till en objektiv bedömning genom djupintervju. Vi kompletterar djupintervjun med ett personlighets– och förmågetest, talentQ.

Vi speglar kandidaterna efter deras faktiska drivkrafter och kompetens samt matchar efter er kravprofil och företagets verksamhetsbehov. Vi reducerar: fördomar, personliga åsikter och diskriminering.

 Enkelt & Engagerat

Du lämnar kontaktuppgifter till kandidaterna och vi genomför en effektiv och kvalitetssäkrad process som ökar träffsäkerheten i dina rekryteringar.

  1. Kandidaterna genomför tester och vi följer upp med kompletterande djupintervjuer.
  2. Vi återkopplar vår summering, tolkar rapporter och ger tydliga underlag både till er samt till kandidaterna.

 Du får ett objektivt beslutsunderlag från våra certifierade och seniora HR-konsulter, som sparar tid både nu och i framtiden.

ANNA MÖLLER - VD & TRENDSPANARE PEOPLEPROVIDE

"HR är en framgångsfaktor
för lönsamma bolag."

Vill du komma komma i kontakt med oss?