Händer på PeopleProvide!

Bli kontaktad ›

Scroll to next section

Här nedan finner du de senaste axplocken av vad som händer på PeopleProvide. Missa speciellt inte våra spännande events och webinars!

Nyheter & Event

Nyheter

Interimkonsult – En bra karriärväg

När Johanna Koistinen startade eget etablerades snabbt ett samarbete med PeopleProvide som kunde matcha henne med intressanta interimsuppdrag. PeopleProvide utgick från hennes erfarenheter, kompetens och önskemål för att finna rätt uppdrag. På det fjärde uppdraget lyckades de så bra att kunden rekryterade henne. Där nådde hon sitt mål – att bli HR-chef.
Läs mer
Nyheter

Fokus på affärsnytta

Vilken är den viktigaste HR-frågan 2020? Här kan ni läsa om vår vd Anna Möllers syn på saken när hon blev intervjuad av HR People!
Läs mer
Nyheter

“Vi fick mer än vi förväntade oss” – Stockholms Handelskammare

Stockholms Handelskammare efterfrågade strategisk HR-kompetens då flera chefer var nya och alla chefer har det operativa HR-ansvaret för sina team.
Läs mer
Den ofrivillige HR-chefen
Nyheter

Är du den ofrivillige HR-chefen?

Tar ni stöd vid ökad belastning? Har du basstrukturen som behövs? Är HR integrerat i företagets affärsplan? Har ni säkrat er strategiska kompetensförsörjning?
Läs mer
Undran om rehabkrav
Nyheter

Har du koll på rehabkraven?

Långa sjukskrivningar har ökat betydligt de betydligt de senaste åren. Därför trädde nya rehabiliteringsregler i kraft den 1 juli. Reglerna innebär att arbetsgivaren har en skyldighet att upprätta ”en plan för återgång i arbete”. Det gäller medarbetare som på grund av sjukdom väntas vara borta från arbetet mer än 60 dagar.
Läs mer
PeopleProvide ger utbildning
Nyheter

Vi tycker att kompetens är viktigt och ger därför utbildning till flickor via ActionAid, där behovet är som störst.

Utbildade flickor får senare i livet bättre förutsättningar till kvalificerade jobb och en stabil inkomst, och de gifter sig och bildar familj senare. Ett skolår blir den bästa starten i livet och en förutsättning för att kunna ta sig ur fattigdom.
Läs mer
Ladda fler inlägg

Sociala medier